Nieuwe Goebbels wil mondje journalistiek meepraten
11 Aug, 15:08
foto


Het is om kotsmisselijk van te worden…

De nieuwe Joseph Goebbels voelt zich gesterkt om vanuit een machtspositie te moeten slaan naar de Surinaamse pers en de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ). Deze valse arrogantie is de Surinaamse pers niet onbekend. Er waren anderen voor u. Het verschil is echter dat u het beter probeert te doen dan uw voorganger, en de wet van karma zal met de nodige upgrade over u oordelen.


Meneer Dijksteel voelt zich valselijk geïnspireerd, omdat vanuit de journalistenwereld iemand het besluit nam om de totale pers over één kam te scheren in een vrij kritisch stuk. Het is goed dat de mediawerker in kwestie zijn collega’s een spiegel voorhoudt. Daarvan worden wij allemaal beter, ook de desbetreffende journalist. Ik zal hem voor nu de ander spiegels besparen.

Net zoals Suriname een land in ontwikkeling is, zo is ook de ontwikkeling van alle instituten, machten en ‘machten’ een voortschrijdend proces dat onderhevig is aan invloeden van elementen binnen de mediawereld die ook de journalistiek infiltreren. Ik zal daarop niet verder op ingaan, anders zouden bepaalde politieke partijen buikpijn krijgen. Onze jonge natie is in een leer- en groeiproces; ook de journalistiek die nu nog steeds een passie en roeping is. Dan heb ik het niet over de groep, zoals meneer Dijksteel hen noemt, ‘zich journalist noemende werkers’, die stiekem ook op de loonlijst staan of hebben gestaan van politieke partijen. Breekt u mij liever de bek niet open, want mij bekruipt het gevoel dat u de vrije pers in Suriname denkt te beoordelen op basis van uw directe omgeving. De eerste maal zeg ik: verlaat u dit pad.

De journalistiek in Suriname moest de afgelopen tien jaren inderdaad flink inboeten op vrijwel elk vlak. Als dit is wat u meent te zeggen, dan kan ik het niet oneens met u zijn. Maar als DIT de nieuwe weg en toon moet worden van uw communicatiebeleid, dan vrees ik dat de neerwaartse spiraal in een stroomversnelling terechtkomt, want de nieuwe Goebbels treedt in hoogsteigen persoon naar de voorgrond om klappen uit te delen alsof hij in Nazi-Duitsland is ontwaakt. Waar was deze Dijksteel de afgelopen 10 jaren? Persconferenties aan het voorbereiden om diezelfde ‘zich journalist noemende werkers’ te gebruiken om de boodschap van zijn partij een forum te geven. En ja… we weten allemaal toch dat er niet bepaald prettig werd gereageerd door de entourage van uw partijtop wanneer er kritische vragen werden gesteld? Wie niet met de mentale druk en boze blikken kon omgaan, zou wegvluchten.

Wat meneer Dijksteel niet zal moeten doen, is het gevoel krijgen dat hij, vanwege de verworven machtspositie, nu een open goal heeft om wraak te kunnen nemen, terwijl hij in de periode naar 25 mei toe mooi weer speelde voor dezelfde ‘zich journalist noemende werkers’. Zijn minachtende, sarcastische en spottende opmerkingen naar de vrije pers in Suriname riekt naar een hoge mate van onvolwassen arrogantie en een dringend tekort aan tactvol optreden. Anderen vóór hem hebben het ook geprobeerd en zijn er bekaaid vanaf gekomen. ‘Wij’ hebben hiermee voldoende ervaring.

Ik zal deze vraag voor beantwoorden:
“Waarom geen reactie van de overijverige, stoere zich journalist noemende werkers die zelfs op naar mijn mening onbeschofte wijze gezagsdragers hebben bejegend en nog steeds bejegenen?”
Als u voor slechts één seconde denkt dat de vrije pers in Suriname naar de pijpen van u of door het volk gekozen politieke ambtsdragers zullen dansen net zoals u dat zelf doet, dan heeft u het glad mis. Onbeschoft was het niet toen het de politieke tegenstander betrof. Daar u en uw partij nu in het machtscentrum zitten, dan is het plotseling wel onbeschoft, en wel met terugwerkende kracht.

Niemand is gekomen om steen te worden in het machtscentrum. Onthoud u dat goed!

Ik doe een oproep op meneer Dijksteel, voor de tweede keer, om de ingeslagen weg per direct te verlaten. U zal het nimmer winnen van de vrije pers met uw ‘ludieke’ en denigrerende houding; ook niet met alle staatsmedia en belastingcentjes van dit arm volk ter beschikking. U heeft nog vijf jaren te gaan; langa blo yu mus abi!. De vrije pers in Suriname heeft voor hetere vuren gestaan om het volk van Suriname te dienen, waaronder ook u. Het is nog niet wat het wezen moet, maar dit is niet waarmee u zich zou moeten bezighouden. Bewaar uw arrogante en spottende opmerkingen voor uw propagandamachine die al goed op gang schijnt te komen.

B-cham Chandralall
Advertenties

Monday 28 September
Sunday 27 September
Saturday 26 September