Suriname en Guyana tillen samenwerking naar hoger niveau
10 Aug, 00:02
foto
President Chan Santokhi geflankeerd door de minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdin en vicepresident Ronnie Brunswijk bij terugkomst uit buurland Guyana. (Foto: René Gompers)


“Een heel succesvol bezoek met verschillende persmomenten,” vat president Chan Santokhi het bezoek aan buurland Guyana samen. Wat een ceremonieel bezoek moest zijn, is uitgemond in een heus werkbezoek. Het resultaat: Suriname en Guyana gaan op een nieuwe manier samenwerken. De presidenten van beide landen gaan zelf de samenwerking monitoren via het Strategic Dialogue and Cooperation Platform (SDCP). Er zijn concrete afspraken gemaakt die nu moeten worden uitgewerkt.  

Santokhi en minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, hebben op een persconferentie te Zorg en Hoop de resultaten van het tweedaags bezoek gepresenteerd. De pers is enkele momenten na de landing toegesproken. President Santokhi heeft verschillende kopstukken uit Guyana, Canada en India gesproken tijdens zijn bezoek. Ook Surinamers die in Guyana wonen en ondernemen heeft hij gesproken. Uit het gesprek met president Irfaan Ali is gebleken dat de visie van beide leiders grotendeels overeenkomt. Een samenwerking zal niet alleen de beide landen enorme voordelen opbrengen, maar ook de rest van het Caribisch gebied vat Ramdin samen.

Eén van de eerste dingen die zal gebeuren, is het gezamenlijk strijden tegen het coronavirus. “Dit zal prioriteit nummer één zijn,” deelt Santokhi mee. Dat de ministers van volksgezondheid van Suriname en Guyana zo snel in contact komen en de twee Covid-teams afspraken gaan maken. Zij moeten dan een Covid-beleid ontwikkelen over het grensgebied en alles wat daarin moet gebeuren als het om Covid gaat.”

Naast de aanpak van Covid zijn er plannen gemaakt voor een luchtvaartovereenkomst tussen beide landen, een brug over de Corantijnrivier om beide landen permanent te verbinden, een diepzeehaven, het herstarten van de veerverbinding met de Canawaima, de opzet van een gemengde kamer van koophandel, het gezamenlijk op zoek gaan naar financiën om covid aan te pakken. Voor het bedrijfsleven zijn er grote kansen, geeft Santokhi aan. Guyanezen willen graag investeren in Suriname. Een ander deel zoekt samenwerking bij projecten. Voor de Surinaamse agrarische sector liggen er kansen zat. Mogelijkheden door bijvoorbeeld in te spelen op de schaarste aan vlees en andere producten in het buurland. India heeft in Guyana weer eens laten weten dat ze graag in Suriname wil investeren.

De Surinaamse ondernemers in Guyana hebben hun zorgen met president Santokhi gedeeld. Ook zij zijn opgenomen in de samenwerkingsstrategie, deelt Santokhi mee. Andere onderwerpen van gesprek die concreet aangepakt zullen worden zijn problemen aan de grens, piraterij en de visserij. Er wordt ook nagegaan of de veiligheid in de lucht ook gezamenlijk moet worden aangepakt. In mindere mate is gesproken over de olie- en gasindustrie. Die gesprekken worden op een andere tijdstip gevoerd, maar ook daar barst het van mogelijkheden. Een diepzeehaven, het gezamenlijk leveren van diensten en goederen aan de boorplatformen, het gezamenlijk richten van het onderwijs op de nieuwe  industrie op verschillende niveaus; technisch, hbo en academisch. 

Santokhi en Ali  gaan persoonlijk de samenwerking overzien. “Er is afgesproken met dat er een samenwerkingsplatform komt (SDCP) dat wordt geleid door beide presidenten,” licht Ramdin toe. “Daarin zullen ook zitten de ministers van Buitenlandse Zaken, van Financiën en van Natuurlijke Hulpbronnen. Ook andere ministers afhankelijk van het onderwerp. Indien nodig ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.”  De SDCP-meeting zal twee keer per jaar zijn. De eerste staat gepland voor november. Er is niet gesproken over Gillmore Hoefdraad, de ex-minister van Financiën die in Guyana is gesignaleerd. Tegen Hoefdraad loopt een onderzoek over malversaties met staatsgelden.

René Gompers
Advertenties