Bewoners woonwijk eisen verwijdering ammoniumnitraat
08 Aug, 16:31
foto
De opslagplaats van ammoniumnitraat te Duisburg/Flora midden in een woonwijk. Buurtbewoners willen dat het gevaarlijke spul daar wordt verwijderd.


Mensen die in de omgeving van de enorme hoeveelheid opgeslagen ammoniumnitraat wonen, eisen dat het materiaal onmiddellijk uit de woonwijk wordt verwijderd. Het gaat om bewoners achter de Jagernath Lachmonstraat, waar behalve woningen er veel sportvelden zijn, zoals het Franklin Essed Stadion, Robinhood en Voorwaarts. Ook staat in deze wijk een aantal bedrijven, waaronder het hoofdkantoor van Staatsolie. Zij eisen onmiddellijke actie die de gezondheid en het leven van personen die wonen en werken in de nabijheid van de genoemde loods veiligstelt. 

De bewoners hebben met grote verbazing en ongeloof gereageerd op het nieuws dat deze zeer gevaarlijke, mogelijke uiterst explosieve stof is opgeslagen in een loods midden in hun woonwijk. Ze eisen dat binnen een week uitleg wordt gegeven over de wijze waarop het materiaal nu is opgeslagen, waarbij een vertegenwoordiging van de bewoners en de bedrijven in de omgeving, breedvoerig wordt geïnformeerd over wat de huidige stand van zaken is.

De bezorgdheid van de buurt wordt nog meer gevoed sinds het nieuws dat bij de ontploffing van deze zelfde stof in de haven van de Libanese hoofdstad Beiroet, tientallen doden en duizenden gewonden zijn gevallen. Nu blijkt dat de autoriteiten van dat land al meerdere malen waren gewaarschuwd.

De bewoners eisen per ommegaande:
• Maatregelen die leiden tot onmiddellijke verplaatsing van de stof naar een omgeving die voldoet aan de gestelde voorwaarden voor uiterst gevaarlijke stoffen.
• Militaire c.q. zeer deskundige bewaking van het complex.
• Schoonmaak van de omgeving gezien de mogelijkheid van grasbranden bij de naderende grote droge tijd. Op enkele tientallen meters van de loods is er onlangs een brand geweest waarbij een houten woning volledig is afgebrand.

De opslag van de enorme hoeveelheid ammoniumnitraat is ook aan de orde gesteld in De Nationale Assemblee door Patricia Etnel (NPS). Zij merkte op dat er grote bezorgdheid is ontstaan in de samenleving. Het gaat om een veiligheids- en milieuvraagstuk. Aan de regering werd gevraagd deze kwestie grondig uit te zoeken en de samenleving te informeren over de aanpak. Minister Krishna Mathoera van Defensie deelde mee dat de regering de bezorgdheid van de samenleving begrijpt. Er wordt een inventarisatie gemaakt van plekken waar ammoniumnitraat is opgeslagen. Het ministerie is al bezig met deze kwestie en bekijkt de voorwaarden van import en opslag van het gevaarlijke spul. Newmont Suriname en Haukes NV bevestigen de opslag van ammoniumnitraat. Zij stellen dat aan alle veiligheidsvoorwaarden wordt voldaan. 
Advertenties

Saturday 24 October
Friday 23 October
Thursday 22 October