DNA stelt ex-minister Hoefdraad in staat van beschuldiging
06 Aug, 23:20
foto
De NDP-fractie verlaat vóór de stemming de zaal. Ook de BEP heeft besloten niet deel te nemen aan de stemming. (Beeld: DNA)


De Nationale Assemblee heeft de gewezen minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, zojuist in staat van beschuldiging gesteld. De procureur-generaal had een hernieuwde vordering hiertoe gedaan. 28 Assembleeleden hebben vóór gestemd. De NDP en BEP hadden de zaal verlaten. Assembleevoorzitter Marinus Bee heeft bij dit agendapunt uitvoerig aangegeven dat over deze kwestie niet in discussie getreden wordt, omdat er geen inhoudelijke behandeling plaatsvindt. Het is niet aan de volksvertegenwoordiging om te oordelen of Hoefdraad schuldig is of niet. 

De commissie onder leiding van Asiskumar Gajadien heeft afgezien van het horen van Hoefdraad, die overigens al enige tijd uit beeld is. Geadviseerd is om de zaak af te handelen. Bee merkte op dat tijdens de eerste behandeling van de vordering de procureur-generaal is besproken. De oppositie had moeite met de wijze waarop deze kwestie wordt behandeld, zonder dat zelfs de commissieleden aan het woord zijn gekomen. 

ABOP-fractieleider Dinotha Vorswijk zei dat ze content mee is dat inhoudelijk deze zaak niet is besproken. Op basis van triaspolitica moet er worden gehandeld. NDP-waarnemend fractieleider Rabin Parmessar zei dat bij de hernieuwde vordering Hoefdraad niet is gehoord. Deze kwestie is onwettig behandeld. De NDP heeft de zaal verlaten. Ronnie Asabina, fractieleider (BEP) zegt achter de waarborging van de rechtsstaat te staan. Het imago van het land mag niet te grabbel worden gegooid. Zijn fractie kan zich niet terugvinden in de wijze waarop de zaak in strijd met het ordereglement is behandeld. Ook zijn fractie heeft de zaal verlaten. 

NPS-fractieleider Gregory Rusland zei dat de rechterlijke macht de gelegenheid moet krijgen om de zaak te onderzoeken. Hoefdraad heeft de gelegenheid om zich daar te verweren. VHP-fractieleider Asis Gajadien zei dat VHP gaat voor rechtstatelijkheid. Deze kwestie is besproken maar toen was er een andere meerderheid. In algemeen belang moet de procureur-generaal de ruimte krijgen om de vervolging in te zetten. Er was een onbehaaglijk gevoel in de samenleving dat de justitiële autoriteiten hun werk niet konden doen. 
Advertenties

Monday 28 September
Sunday 27 September
Saturday 26 September