Personeel Diakonessenhuis en SVZ nog niet uitbetaald
30 Jul, 04:14
foto
Vakbondsleider Robby Naarendorp


Het personeel van het Diakonessenhuis en het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) voeren vandaag prikacties van 07.00 uur tot 09.00 uur. Reden hiertoe is dat het personeel zijn salaris over de maand juli nog steeds niet heeft ontvangen. Ook de vakantiegelden en de koopkrachtversterking van SRD 1.000 moet deze maand worden uitbetaald.

Robby Naarendorp, die de bonden bij beide ziekeninstellingen leidt, is niet te spreken over de situatie. Het bondsbestuur wil geen escalatie van de situatie, zegt hij aan Starnieuws. "Vooral nu niet in deze Covid-situatie waar er al een zware wissel wordt getrokken op de zorginstellingen." Hij stelt dat de prikactie vandaag, de laatste werkdag van de maand, een signaal is. "Als de situatie in het weekend zo blijft, dan weten we niet wat het volgende week wordt."

De reguliere kosten van de ziekenhuizen kunnen niet worden gedekt, omdat het Staatsziekenfonds de betalingen aan de instellingen nog niet heeft gedaan. Aan de andere kant is de overheid ook niet over de brug gekomen met de Covid-compensatie, maar blijft ze vragen om meer ruimte klaar te maken voor opvang van Covid-19-patienten. Meer ruimte vrijmaken voor Covid-19-patienten betekent dat het ten koste gaat van de reguliere zorgverlening, zegt Naarendorp. "Minder kamers voor de reguliere zorg, betekent immers inkomstenderving."

Hij zegt dat de afgelopen jaren er een regeling tussen de ministers van Volksgezondheid en Financiën was getroffen dat zij over de brug kwamen met bepaalde gelden voor de ziekeninstellingen. Zo was er een compensatie aan de particuliere ziekenhuizen omdat de ligdagtarieven vanaf 2014 niet meer voldeden. En omdat het personeel van deze twee ziekenhuizen geen ambtenaren zijn werd, de koopkrachtversterking bij hen niet geïncorporeerd in het salaris, nadat dit wel bij de ambtenaren was gebeurd. De bond bewerkstelligde dat het zorgpersoneel van deze ziekenhuizen een verhoging van 100% kreeg van de koopkrachtversterking.

Naarendorp zegt dat de spanning onder het personeel heel groot is, wat hij ook heel jammer vindt. Hij begrijpt ook de situatie van de nieuwe regering die met veel financiële problemen zit. "Nu zijn de landsdienaren betaald en de particuliere zorginstellingen niet, dat komt heel lastig over." De bondsvoorzitter zegt dat hij heeft begrepen dat de minister van Financiën zich op dit moment alleen concentreert op de landsdienaren. Hij vindt het als bond niet eenvoudig om hiermee te worden geconfronteerd. "Maar er zijn grenzen om de zorg door te laten gaan. We hebben tot het laatste moment gewacht. En er is geen dialoog op gang gekomen." De bondsvoorzitter zegt dat het mes aan beide kanten snijdt: het is niet verantwoord om actie te voeren, maar het is ook onverantwoord om de zorgsector waar een enorme druk op wordt uitgeoefend, niet uit te betalen.

Thursday 13 August
Wednesday 12 August
Tuesday 11 August