Gajadien: Onderzoek tegen Hoefdraad moet voortgang hebben
21 Jul 2020, 16:32
foto
Asiskumar Gajadien, fractieleider van de coalitie.


Asiskumar Gajadien, fractieleider van de coalitie, zegt in gesprek met Starnieuws ingenomen te zijn met de hernieuwde aanvraag van de procureur-generaal (pg) om de gewezen minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, in staat van beschuldiging te stellen. Gajadien vindt dat De Nationale Assemblee in dient te gaan op de vraag van de pg. "Laat het gerechtelijk vooronderzoek komen, zodat de waarheid naar boven kan komen. Als de minister onschuldig is, zal dat ook blijken door het onderzoek," merkt de politicus op. 

Pg Roy Baidjnath Panday heeft Assembleevoorzitter Marinus Bee meegedeeld dat hij uit de media heeft vernomen dat er een besluit is genomen. Hij is nimmer op de hoogte gesteld door de vorige leiding van het parlement over de afwijzing. 
In zijn brief aan De Nationale Assemblee zegt de pg dat de gronden van de vordering ongewijzigd zijn gebleven. Bij de voortzetting van het strafrechtelijk onderzoek is inmiddels een medewerker van de Centrale Bank van Suriname eveneens als verdachte aangemerkt. De pg doelt op directielid Faranaaz Hausil. 

Gajadien vindt dat de pg alsnog antwoord moet krijgen over het besluit, maar daarnaast moet deze kwestie opnieuw worden behandeld op basis van de hernieuwde vraag. De procedure voor de hernieuwde vordering moet volgens de fractieleider van de coalitie ook opgestart worden. De pg heeft bij de hernieuwde vordering opnieuw ervoor gekozen om een opgave te doen van de verdenking van de gepleegde misdrijven, alsook de wettelijke bepalingen over de strafbaarstelling van de misdrijven waarvan de ex-minister wordt verdacht. 

U kunt de brief van de pg aan De Nationale Assemblee hier downloaden. 


pdf-icon.gif blad_1.jpg     pdf-icon.gif blad_2.jpg                
Advertenties