Liquidatie LIAT en de mogelijkheden voor Suriname
07 Jul, 22:21
foto


Bij het lezen van de titel zal menig lezer zeker ervan uitgaan dat ik een lijn zal willen trekken naar de huidige financiële situatie waarin onze Nationale Trots, de SLM, zich bevindt. Maar ik kan u gerust stellen. Ook ik ga voor behoud van onze enige echte nationale luchtvaartmaatschappij.

Feit is dat onlangs de aandeelhouders van de LIAT, de regionale carrier van het Caribisch gebied, besloten hebben tot de liquidatie van de LIAT over te gaan. Net als onze Nationale Trots, de SLM, zat deze met enorme schulden en met steeds terugvallende resultaten. Wat we nu krijgen met het wegvallen van de LIAT is een enorm gat in de Caribische luchtvaart markt waarvan we weten dat deze een belangrijke speler was voor wat betreft de luchtverbindingen van meer dan 11 Caribische (ei)landen die enorm afhankelijk zijn van vliegverkeer voor met name een van hun belangrijkste inkomstenbronnen, het toerisme. 

Een van de beleidsvoornemens van alle voorgaande en ook de volgende regeringen is om de SLM tot een van “de” grote spelers te maken in het Caribisch gebied voor wat betreft de luchttransport. Met het wegvallen van de LIAT is in feite de poort geopend om aan dit voornemen te voldoen. Tegelijk kan een deel van de toeristische sector getrokken worden naar ons mooi land, dat gerekend kan worden tot het groenste van de wereld. Neem mee dat de SLM de mogelijkheid heeft om trans-Atlantische vluchten uit te voeren. Met het oog op de uitbreiding van onze luchthaven en het feit dat we ook nog lid zijn van de Caricom, kunnen wij met deze gewaagde stap definitief  “THE GATE TO THE CARIBBEAN” worden. 

De spin-off van zo een gedurfde stap zal ongetwijfeld leiden naar verhoging van de verdiencapaciteit van onze luchthaven in onder andere landingsrechten. Maar ook zal toename van activiteiten op onze luchthaven leiden tot creatie van werkgelegenheid, spin-off naar toerisme, toeleveringsbedrijven etc. en daardoor ook een niet geringe bijdrage aan de groei en opleving van onze economie. Onze droom om de hub te worden van en naar de regio zal zeker hierdoor ook een enorme boost krijgen. De benodigde infrastructuur hebben wij al om een begin te maken. En niet te vergeten: hiermee kan de SLM met de uitbreiding van de lijndiensten ook haar verdiencapaciteit vergroten.

Op een later termijn kunnen ook andere sectoren hiervan de vruchten plukken, mits de randvoorwaarden in place zijn. Denk aan onze financiële sector, de medische sector en cultuur.

Laten wij dus niet slapen en deze kans aan ons voorbij laten gaan, maar de koe bij de horens vatten en er snel werk van maken. Als lid van de Caricom verdienen wij het.

Mr. Jerrel N. Rambhadjan

Tuesday 11 August
Monday 10 August
Sunday 09 August