Communicatie is een essentieel beleidsinstrument
06 Jul, 22:31
foto


Beleidsmakers van de uitvoerende en wetgevende macht beseffen tot op heden in onvoldoende mate het nut en belang van een optimale communicatie met het volk. Vanwege een kortzichtig en primitief inzicht gaat men ervan uit dat het volk niet moet worden geïnformeerd, vooral als het gaat om minder prettige ontwikkelingen die een zittende regering mogelijk impopulair zou maken. In een dergelijke situatie zien we dat de regering doet alsof haar neus bloedt. 

Gehoopt wordt dat zo een issue al heel snel in de vergetelheid raakt en dat de samenleving overgaat tot de orde van de dag. Hierin maken de regeringsautoriteiten een kardinale inschattingsfout. Het volk is juist instaat om veel verder na te denken dan wat ze incalculeren. Het idee dat politiek andersdenkenden deze informatie zullen aangrijpen om politiek te bedrijven is dus totaal misplaatst. Juist door te zwijgen krijgen de politieke tegenstanders de ruimte om hun eigen verhalen de samenleving in te pompen. Een benadering van de regering waarbij de beleidsinzichten optimaal zouden worden gedeeld met de gemeenschap, zou ongetwijfeld leiden tot een breder draagvlak vanuit de samenleving voor het te voeren beleid.

Het getuigt dus van wijsheid en inzicht dat er vanuit welke regering de draad wordt opgepakt, dat goed nieuws wordt gecommuniceerd met het volk. Maar ook als er sprake is van slecht nieuws, dat dit op eerlijke en oprechte manier wordt gedeeld met het volk. Niet alleen wanneer de regering de wind mee heeft dan worden we bijna dood geknuppeld met een overdaad aan informatie en dat men als het graf zwijgt als de zaken even tegen zitten.

De aankomende regeringscoalitie moet dit gegeven goed beseffen. Met een optimale communicatie heb je als regering altijd sympathie en begrip van het volk. Dit zijn nuttige variabelen  als basis voor beleidsformulering en beleidsimplementatie. Wat de huidige regering doet met betrekking tot aflossingsverplichtingen bij Oppenheimer, is afkeurenswaardig. Er is een lening aangegaan van ruim $125 miljoen voor het betalen van een achterstallige rekening bij Alcoa voor stroomlevering. Hierdoor zou de multinational de Afobaka waterkrachtcentrale, waarvoor tientallen dorpen onder water zijn gelegd, aan de Staat Suriname overdragen. Nu het erop aankomt dat er moet worden afgelost, kan dat niet en de regering vindt het niet nodig om het volk dit uit te leggen. 

De hele zaak wordt in een waas van geheimzinnigheid gehuld en wat hieruit voortvloeit is dat het volk gaat speculeren en eigen verhalen verzinnen wat er werkelijk gebeurt. Ook zullen derden de gelegenheid krijgen om hun kant van het verhaal te geven, terwijl de regering als hoofdverantwoordelijke de gelegenheid voorbij laat gaan om haar inzichten hier omtrent te delen met het volk. Weer een gemiste kans.

Ettiré Patra

Tuesday 11 August
Monday 10 August
Sunday 09 August