Minister Ferrier stelt ouders gerust
04 Jul, 02:11
foto
Onderwijsminister Lilian Ferrier tijdens de Covid-update vrijdag.


Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vindt dat ouders niet bezorgd hoeven te zijn en hun kinderen die toets of examen moeten maken, gewoon naar school moeten sturen maandag. Zij verwees naar de kindercardioloog Amadu Juliana die tijdens de Covid-update vrijdag opnieuw benadrukte dat op basis van data in diverse landen gebleken is dat kinderen minder vaak geïnfecteerd raken. Als dit wel gebeurt, loopt de infectie in de meeste gevallen mild af. Er is volgens hem geen reden tot bezorgdheid, omdat ook de voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.  

De bewindsvrouw benadrukte dat er uitgebreide protocollen zijn ontwikkeld waar iedereen zich aan zal houden. De lestijden zijn ook ingekort van 8.00 tot 12.00 uur voor de basisschool en voj. Voor de vos geldt 7.00 tot 13.00 uur. De temperatuur van de kinderen wordt ook opgemeten. De leerlingen moeten een mond- en neusmasker ophebben. Tijdens de pauze kan de mond-neuskap eraf gezet worden. Ferrier legde uit dat de kantines gesloten zijn. De leerlingen moeten eten en drinken van huis meenemen. 

Landelijk worden zo'n 20.000 leerlingen op school verwacht. Er zijn nodige voorbereidingen getroffen op school. De toets en examens zijn aangepast. Zo wordt er geen toets afgenomen in de leervakken en het lezen van boeken is drastisch teruggebracht. In plaats van vijf boeken, hoeft er nu maar één te worden gelezen. Deze maand is bedoeld om weer in het ritme te komen, want vanaf medio mei zijn de scholen gesloten.