Column: Aan de slag
02 Jul, 00:59
foto


Al enkele maanden is Covid-19 het gesprek van de dag. Ook al wil je het liever doodzwijgen, je komt er niet onderuit, want de sport en alle sectoren van de economie hebben er te lijden van. En dat is niet het ergste, want door geld te stoppen in de economie, kunnen de verliezen na verloop van tijd, ongedaan gemaakt worden. Wat echter onomkeerbaar is, zijn de vele mensenlevens die deze pandemie geëist heeft. Hoewel er geen berichten zijn van actieve sporters die zijn gestorven aan dit virus, zijn wel enkele door het diepe dal geweest en gaven ze openhartig te kennen op bepaalde momenten bang te zijn geweest het niet te zullen redden. We moeten dus niet grappen met dit virus. Terecht hebben sommige sportbestuurders in Suriname en daarbuiten gemeend het seizoen te moeten schrappen.

De afgelopen weken zien we steeds meer Europese bonden hun competities hervatten. Er wordt momenteel weliswaar zonder publiek gespeeld, maar in ieder geval is de bal weer aan het rollen gebracht. In Nederland waar in april het besluit genomen is de lopende competitie te schrappen, is onlangs bepaald dat de verenigingen in aanloop naar de nieuwe competitie oefenwedstrijden tegen mekaar zullen spelen. Dit besluit is uitermate belangrijk voor de vorm van de spelers in de nieuwe competitie.

In Suriname is de totale lockdown opgeheven en streeft men naar 'normalisatie' van het leven. Dit houdt in dat bedrijven normaal open zijn en dat iedereen gehouden is aan de corona-maatregelen. In dit stadium is er een samenscholingsverbod en is contactsport verboden. Gelet op de ontwikkelingen wereldwijd, ziet het er niet naar uit dat het virus ooit helemaal zal verdwijnen. In sommige landen zien we dat bepaalde staten voor de tweede keer in lockdown moeten. We moeten dus niet zitten te wachten totdat de situatie is zoals het was voor Covid-19 zijn intrede deed, want dat zal nimmer het geval zijn. We moeten ons aanpassen aan de gegeven omstandigheden en zoeken naar modaliteiten om onze sporters weer actief te krijgen.

Het is de hoogste tijd dat de nationale voetbalploeg die nog gesmeed moet worden tot een eenheid, de trainingen hervat. Niet alle spelers hoeven op hetzelfde moment op te komen, maar er zal met man en macht eraan gewerkt moeten worden om de conditie van onze spelers weer op peil te brengen. De bondscoach is weliswaar uitlandig, maar de conditietrainer kan alvast de draad weer oppakken en in groepen met de spelers aan de slag. Anders zal Natio, alle goede voornemens ten spijt, geen potten kunnen breken tijdens internationale meetmomenten. Hetgeen erg jammer zal zijn, want als er een selectie is die heeft aangetoond over wilskracht te beschikken, dan is het deze selectie wel. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat Natio een goede beurt kan maken als de juiste beslissingen op het juiste moment worden genomen. Natio moet nu aan de slag.

Mireille Hoepel
Advertenties