LVV reageert op bezwaar FSA: Nog geen besluit
30 Jun 2020, 22:29
foto
Een cassave- aanplant (Foto: NII)


Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft nog geen besluit genomen over het al dan niet financieren van een bedrijfsplan van De Molen/CASAFAS. Er is wel  overleg geweest tussen LVV en de stakeholders, maar er moet nog een heel traject worden gevolgd, waarbij ook de stakeholders betrokken zullen worden. Dit zegt LVV naar aanleiding van het bezwaar van de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) tegen deelname van LVV in het bedrijfsplan.

FSA heeft geen inhoudelijk commentaar geleverd, maar wel deelgenomen aan de beraadslagingen, zegt LVV. In de reactie schrijft LVV dat er na de laatste bijeenkomst op 29 juni, De Molen/CASAFAS het dossier zal bijwerken. Verder zal de relatie met de boeren, plantmateriaal en prijsvorming verder bijgewerkt dienen te worden. Hierna zal dit verder uitgewerkt dossier worden gestuurd naar alle relevante stakeholders zoals VEAPS en FSA.

LVV zegt dat “stemmingmakerij en emotionaliteiten” vaak om klein persoonlijk gewin, nadelig zijn voor de sector en de productiemogelijkheden belemmeren. Het beleid van LVV om de totale sector te upliften is middels ordening, ondersteuning, kwaliteitsverbeteringen, investeringsmogelijkheden en afzetmarkten te zoeken. Dit is een essentieel uitgangspunt van het ministerie om alles in structureel overleg met de stakeholders uit te werken, benadrukt de LVV-voorlichting.

LVV geeft aan Surinaamse ondernemers te stimuleren om met goed uitgewerkte plannen te komen waarbij de totale sector op een hoger niveau getild wordt. Er liggen enkele dossiers ter bestudering zoals ‘Tomaten in kast 2020’ en een ananas project. Een van de initiatieven is door De Molen/CASAFAS ingediend op 13 mei 2020 om cassave als basis te benutten.

Volgens LVV heeft het initiatief als doel om de kosten van input te verlagen, beschikbaarheid te vergroten voor alle lagen van de markt alsook het stimuleren van het gebruik van lokale agro producten. Het ministerie zegt wat dit project te zitten in een fase van bestudering, waarbij de relevante staf van LVV, VEAPS en FSA betrokken worden in de beraadslagingen. “We zijn nog lang niet zover om een besluit te nemen waardoor voorstellen ter financiering gedaan kan worden.”
Advertenties