Beter een ministerie van Milieu en Bosbeheer
29 Jun, 10:38
foto


Op 30 mei jl. proclameerden de politieke partijen VHP, ABOP, NPS en PL hun samenwerking. Opvallend was dat Milieu werd ondergebracht bij Volksgezondheid. Deze combinatie wekt de indruk alsof men zich voornamelijk zou richten op aspecten van Milieu zoals afvalmanagement, luchtvervuiling en het instandhouden van een goede leefomgeving. 

Op 27 juni jl. werd aangekondigd dat Milieu zal worden ondergebracht bij Ruimtelijke Ordening. In plaats hiervan wil ik de samenwerkende partijen in overweging geven een ministerie van Milieu en Bosbeheer in te stellen. Suriname is een ‘High Forested, Low Deforestation’ (HFLD) land, wat betekent dat wij op jaarbasis een ontbossing hebben van minder dan 0,2% (30.000 hectare). Suriname is tevens het meest beboste land ter wereld, met 93% bosbedekking. Met een ministerie van Milieu en Bosbeheer kunnen wij deze status in stand houden. 

Aangezien er gewerkt wordt met de FAO bosdefinitie, waarbij ook arealen met ‘een paar bomen en nauwelijks dieren’ tot bos worden gerekend en men geen rekening houdt met de kwaliteit van het bos, is de 93% misleidend. Houtkap die niet plaatsvindt volgens de regels van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht voor duurzame houtkap, resulteert in bosverarming.  Er vindt onnodig vernietiging plaats, maar het bos blijft voldoen aan de FAO bosdefinitie. Verder resulteert de goudwinning op land en met skalians, in vervuiling van rivier- en kreekwater, ernstige verstoring van het milieu en een verarmd landschap, dat echter wel voldoet aan de FAO bosdefinitie.

Milieuraamwet en bos financieringsstrategie
De huidige regering heeft op de valreep een milieuraamwet goedgekeurd (07 april 2020). Gedurende de afgelopen jaren was er een gebrekkige wetgeving, waarbij ondernemers zonder het hanteren van goede milieu standaarden, vrij hun gang konden gaan. De aankomende regering zal de milieuraamwet operationeel maken, wat goed kan onder een ministerie van Milieu. Toevoeging van Bosbeheer aan datzelfde ministerie is de beste combinatie, omdat de huidige regering reeds is begonnen onze HFLD status te gelde te maken. Met een goed bosbeleid kunnen bevriende landen en investeerders geld beschikbaar stellen op voorwaarde dat wij goed voor ons bos zorgen. 

Ons land heeft nog steeds geen Nationale Bos Financierings Strategie (NBFS).  Een dergelijk project wordt tegen lage kosten gefinancierd door de United Nations Forum on Forests (UNFF), waar Suriname lid van is. Deze taak kan het best worden gecoördineerd door een ministerie van Milieu en Bosbeheer, welke erop toeziet dat Suriname de weg bewandelt van groene economische ontwikkeling, waarbij wij met recht kunnen zeggen dat wij het meest beboste land ter wereld zijn met een schoon milieu.

Het is te hopen dat de samenwerkende partijen de belangrijke kans benutten en gaan voor een Ministerie van Milieu en Bosbeheer.

Rudi F. van Kanten