Bouterse bewilligt voor lidmaatschap DNA
22 Jun 2020, 14:24
foto
President Desi Bouterse op 25 mei te O.S.Clevia. Zijn gegevens worden geverifieerd. (Foto: Ranu Abhelakh)


President tevens NDP-voorzitter Desi Bouterse heeft zijn verkiezing als Assembleelid aanvaard. Hij heeft bewilligd voor het lidmaatschap van De Nationale Assemblee (DNA). Ook vicepresident Ashwin Adhin, die in Wanica is gekozen, heeft bewilligd. Assembleevoorzitter Jennifer Simons heeft haar verkiezing niet geaccepteerd en neemt op 29 juni, na 24 jaar lidmaatschap, afscheid van DNA.

Zowel Bouterse als Adhin geven met de bewilliging aan dat zij van plan zijn toe te treden tot De Nationale Assemblee. Wanneer dat zal gebeuren, is onduidelijk. Ministers en onderministers mogen hun lidmaatschap van De Nationale Assemblee drie maanden combineren. Een aantal ministers is gekozen als Assembleelid. Zij mogen beide functies tijdelijk combineren. 

Volgens artikel 94 van de grondwet mogen de president en de vicepresident naast hun ambt geen andere politiek-bestuurlijke overheidsambten uitoefenen. Ze bekleden geen functies in het bedrijfsleven of in de vakbeweging en oefenen evenmin andere beroepen uit.

Bouterse is ook het oudste gekozen lid in jaren. Indien hij verhinderd is, komt het volgende oudste gekozen lid in beeld, in dit geval partijgenoot Rabin Parmessar (minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij). Advertenties

Wednesday 19 June
Tuesday 18 June
Monday 17 June