OKB: Verkiezing DNA bindend; 2 ressorten nog niet
19 Jun 2020, 11:52
foto
De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, Jennifer van Dijk-Silos, tijdens de openbare zitting in de Royall Ballroom van Hotel Torarica. (Foto: Ranu Abhelakh)


Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft de uitslag van de op 25 mei 2020 gehouden verkiezingen bindend vastgesteld voor De Nationale Assemblee in alle tien kiesdistricten. Dit geldt ook voor de uitslag van de algemene, vrije en geheime verkiezingen van de leden voor de ressortsraden en de districtsraden in de kiesdistricten II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX en X. De uitslag van de ressortraden Tammenga en Pontbuiten wordt nader bekeken binnen drie weken tijd. 

De uitslag van de verkiezingen van de ressortraden in tien van de twaalf ressorten van het kiesdistrict I (Paramaribo) wordt wel bindend vastgesteld voor de samenleving. Het gaat om Blauwgrond, Munder, Centrum, Beekhuizen, Rainville, Latour, Livorno, Flora, Welgelegen en Weg naar Zee. Bepaald is dat de stembureaus 185,188, en 192 van het ressort Pontbuiten en de stembureaus 205 en 206 van het ressort Tammenga binnen 3 weken na heden nader te bekijken in aanwezigheid van het Centraal Hoofdstembureau, het hoofdstembureau van het kiesdistrict I, de leden van de te onderzoeken stembureaus en vertegenwoordigers van de politieke partijen. Het proces-verbaal van OKB wordt op basis hiervan in twee delen afgerond. 

Het is volgens het OKB noodzakelijk de vijf stembureaus nader te bekijken omdat na rangschikking van de zeventien kandidaten die de meeste stemmen hebben gehaald, er een miniem verschil is met de naar afnemend volgende kandidaat. Het gevolg daarvan is dat het resultaat is dat de verkiezing op ressortraad-niveau van Tammenga en Pontbuiten nog niet vastgesteld kan worden. Dit besluit heeft tot gevolg dat het resultaat van de samenstelling van de Districtsraad van Paramaribo nog niet bindend kan worden verklaard. 

Het OKB vindt dat de verkiezingen van 25 mei 2020 vergeleken met die van 25 mei 2005, 25 mei 2010 en 25 mei 2015, getypeerd kunnen worden als de slechtst georganiseerde verkiezingen. Die van 2005 was in deze reeks volgens OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos de best georganiseerde verkiezingen. 
Advertenties

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April