Angnoe, zakenpartner Van Trikt, blijft ook in de cel
18 Jun 2020, 01:52
foto


Ashween Angnoe, managing partner bij Orion Assurance & Advisory, blijft voorlopig ook in de cel zitten. Hij is verdachte in de zaak Van Trikt, rond vermeende malversaties op de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Uit processtukken blijkt dat hij “vanwege zijn voortdurend overleg” met de verdachte Robert van Trikt, CBvS-president “over (te plegen) transacties, op de hoogte was van de handelingen van zijn sparringpartner”. Dit gaf kantonrechter Maytrie Kuldip Singh aan in haar beslissing op 8 juni. Zij heeft de gevangenhouding bevolen van Angnoe. 

Beide verdachten moesten op 4 juni voor de rechter verschijnen. Evenals in het geval van Van Trikt, dienden ook Agnoe’s raadslieden Benito Pick en Irvin Kanhai op 23 mei het verzoek in om de dagvaarding te vernietigen en vroegen om de buitenvervolgingstelling van hun cliënt. Het verzoek - woordelijk bijna hetzelfde als het bezwaarschrift van Van Trikt - werd gemotiveerd in zijn geheel verworpen. Het oordeel van de rechter verschilde niet: ze achtte geen termen aanwezig die buitenvervolgingstelling zouden rechtvaardigen. 

Volgens de rechter heeft Angnoe diensten verleend om Van Trikt “te ondersteunen in handelingen”. Die diensten hebben ertoe geleid dat er “ernstige verdenkingen” tegen hem bestaan. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft hem daarom gedagvaard. De beslissing van de kantonrechter is conform de vordering voor afwijzing van de hoofdofficier van justitie Cynthia Klein. 

Vier strafbare feiten
De vervolging heeft Angnoe als verdachte aangemerkt van het plegen van vier strafbare feiten tussen maart 2019 en januari 2020. Hij zou alleen, samen en in vereniging met Van Trikt en Hans Buysse, managing partner van Clairfield Belgium NV, zich schuldig hebben gemaakt aan overtreding van de Wet Strafbaarstelling Money Laundering en andere misdrijven genoemd in het Wetboek van Strafrecht en de Anti-corruptiewet.

Corruptie
Angnoe is medeaandeelhouder van Orion Assurance and Advisory NV en/of Orion Capital Investment NV - het bedrijf dat Van Trikt leidde tot hij governor werd. Van Trikt is hierna aandeelhouder gebleven van de onderneming en is ook eigenaar van het kantoorgebouw. Als bankpresident zou hij overeenkomsten zijn aangegaan met Clairfield en daarbij Angnoe enkele consultancyopdrachten hebben toebedeeld. Het OM ziet hierin een vorm van corruptie. 

Van Trikt zou verboden handelingen hebben verricht en/of besluiten hebben genomen, om “enig onrechtmatig voordeel” te verkrijgen voor onder andere Orion Assurance and Advisory. De moederbank is hierdoor “opzettelijk” financieel benadeeld, aldus het OM. 

Belangenconflicten 
De verdachte Angnoe is vijf overeenkomsten aangegaan met de bankgovernor. Het OM verwijt Angnoe dat hij op hoogte was dat Van Trikt niet de vereiste maatregelen zou hebben genomen om belangenconflicten of -verstrengeling te voorkomen en/of een transparante procedure en gelijke behandeling van partijen te waarborgen. 

Het betreft onder meer een overeenkomst van USD 65.000, voor assistentie bij het inrichten en opzetten van de Internal Audit (afdeling) bij de CBvS (7 juli 2019). Een ander contract betreft assistentie bij het inrichten en opzetten van de afdeling financial intelligence bij de CBvS (13 september 2019) voor US$ 72.000. En dan de overeenkomst voor US$ 40.000 voor het instellen van een bijzonder onderzoek naar de inventaris van het wapenarsenaal van de bank (30 september 2019). De moederbank betaalde over alle overeenkomsten de voorschotten in SRD uit.

Witwassen
Het OM verdenkt Angnoe voorts van betrokkenheid bij een vermeende witwaspraktijk. Hij zou samen en in vereniging met Van Trikt en/of Buysse betrokken zijn bij de aankoop van een Range Rover, die in december 2019 is ontvangen. Er zouden tussen mei en december 2019, enkele duizenden euro’s en Amerikaanse dollars zijn betaald/ontvangen. Volgens het OM zouden Angnoe en zijn mededader(s) moeten hebben geweten dat het geld en/of de Range Rover “middellijk of onmiddellijk - afkomstig was (waren) uit enig misdrijf”. 

Angnoe is op 10 februari aangehouden en in verzekering gesteld. Hij is de tweede verdachte in de zaak Van Trikt. Evenals Van Trikt moet Angnoe nu weer wachten op een nieuwe datum voor de behandeling van de rechtszaak door de strafrechter. 

Het OM diende op 23 april een vordering in bij De Nationale Assemblee om de derde verdachte minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, als politieke ambtsdrager in staat van beschuldiging te stellen, zodat hij ook vervolgd kan worden. Het parlement wees dit verzoek op 19 mei af. 
Advertenties