VHP heeft meeste zetels in DNA, dr en rr
17 Jun 2020, 00:00
foto
De VHP heeft 400 van de 772 zetels op ressortraadsniveau in de wacht gesleept. Op alle niveaus heeft de oranjepartij een overwicht behaald. (Illustraties & animatie: René Gompers)


De VHP heeft landelijk 480 zetels behaald in De Nationale Assemblee, districtsraad en ressortraad. Op alle drie niveaus heeft de VHP de meeste zetels in de wacht gesleept. Op ressortraadsniveau (rr) heeft de oranjepartij 400 zetels binnengehaald. Dit is meer dan de NDP, ABOP, PL en NPS samen. De partij heeft 60 van de 118 districtsraadzetels (dr) en 20 van de 51 Assembleezetels. Op alle drie niveaus zijn er 941 zetels. De VHP heeft ook de meerderheid in de Verenigde Volksvergadering. 

Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) heeft de uitslag van de verkiezingen dinsdag vastgesteld. De personen die zijn gekozen en de zetelverdeling is bekend. In De Nationale Assemblee is de verdeling gebleven op 20 voor de VHP, 16 voor de NDP, 8 ABOP, 3 NPS, 2 BEP en 2 PL. In de praktijk heeft ABOP 9 zetels omdat haar kandidaat is gekozen op de PL-lijst in Wanica. De partijen hadden onderling afgesproken dat de gekozene behoort bij de fractie van de ABOP. De bezwaren van de NDP die waren ingediend bij het hoofdstembureau Paramaribo, hebben geen gevolgen gehad bij de vaststelling van de uitslag door het CHS. Het hoofdstembureau had het CHS geadviseerd om op drie stembureaus, 185, 168 en 188, opnieuw te stemmen op ressortraads-niveau. Het CHS onder leiding van Eugene Merkus heeft deze kwestie naast zich neergelegd omdat het besluit door het hoofdstembureau zelf genomen moest worden. De uitslag van de verkiezingen is op alle niveaus vastgesteld. Er is verder geen bezwaar gemaakt tegen de uitslag door de NDP. 

De processen-verbaal zijn op de zitting getekend door de voorzitter en leden van het CHS. Deze zijn doorgestuurd naar president Desi Bouterse en het Onafhankelijk Kiesbureau. Dit instituut komt vrijdag in openbare vergadering bijeen om de uitslag van de verkiezingen al dan niet bindend te verklaring. De nieuwe Nationale Assemblee komt volgens planning op 29 juni voor de eerste keer bijeen. Na de toelating en beëdiging van de leden zal als eerste daad de voorzitter en vicevoorzitter worden gekozen. 


Advertenties

Saturday 03 December
Friday 02 December
Thursday 01 December