Hans Buysse medepleger in zaak Van Trikt 
15 Jun 2020, 00:47
foto


Het Openbaar Ministerie (OM) ziet Hans Buysse, managing  partner van de Belgische dienstverlener Clairfield Belgium NV als medepleger in de zaak Van Trikt. Dit blijkt uit de dagvaarding die is uitgebracht aan Van Trikt. De verdachte ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) zou overeenkomsten zijn aangegaan met Buysse, die al dan niet eigen voordeel zouden kunnen opleveren; dit in het nadeel van de Staat Suriname. 

Volgens het OM heeft Van Trikt als governor van de CBvS tezamen en in vereniging diverse contracten voor miljoenen euro’s gesloten met dit Belgische bedrijf en/of Buysse. Een kleine optelsom wijst uit dat een bedrag van ongeveer 3.710.620 euro is overeengekomen als te zijn vergoeding voor de consultancydiensten voor vijf projecten. Van dit bedrag is al 2.471.000 euro aan voorschot betaald - zelfs voor een project waarvoor het totaal eindbedrag in euro’s nog bepaald moet worden. 

De contracten zijn aangegaan tussen maart en oktober 2019. In twee gevallen gaat het om overeenkomsten waaraan een ‘non-refundable’ vergoeding is gekoppeld. De CBvS kan de vergoeding niet-terugvorderen, bijvoorbeeld als de tegenpartij zich niet aan het contract houdt; geen tegenprestatie levert. En toch, is er hiervoor al vijftig procent voorschot betaald. Het OM ziet opzet hierin: Van Trikt heeft opzettelijk de overeenkomsten gesloten met Clairfield Benelux NV en/of Buysse. De raad van commissarissen van de moederbank was vooraf niet in kennis gesteld en had ook geen toestemming of goedkeuring gegeven voor deze handeling.

De vervolging geeft aan dat er bij vier projecten geen noodzaak en gegronde reden aanwezig was voor het sluiten van de overeenkomsten. De inhoud en strekking van hiervan zijn niet conform de taakstelling en werkkring van de CBvS, zoals de Bankwet die aangeeft.

Voor enkele van deze projecten zijn ook betalingen verricht, zoals reis- en/of verblijfkosten naar en in België voor één of meerdere medewerkers of personen verbonden aan Orion Assurance & Advisory. De accountant Ashween Angnoe, managing partner bij Orion Assurance & Advisory - het bedrijf dat Van Trikt leidde tot hij governor werd, is sinds 10 februari als verdachte in deze zaak aangehouden. Van Trikt en/of Angnoe “wisten dat voor die overeenkomsten die betalingen niet waren vereist”, zo stelt de dagvaarding.

De naam van Buysse wordt in de aanklacht verder ook in verband gebracht met de aankoop van een Range Rover, waarvoor een voorschot van 90.900 euro is betaald. En betalingen in euro’s en Amerikaanse dollars zijn tussen mei en december 2019 gedaan. De vervolging verdenkt Van Trikt en de “mededader(s)” Buysse en Angnoe in deze van overtreding van de Wet Strafbaarstelling Money Laundering. 

De zaak Van Trikt stond voor 4 juni voor de eerste maal op de rol, maar is uitgesteld naar een nader te bepalen datum. Zijn raadslieden hebben zijn dagvaarding aangevochten, echter zonder succes. Zij vroegen de kantonrechter ook om de buitenvervolgingstelling van hun cliënt. De rechter heeft op 8 juni het verzoek in zijn geheel gemotiveerd verworpen. De raadslieden zijn hiertegen in hoger beroep gegaan.

Advertenties

Wednesday 26 January
Tuesday 25 January
Monday 24 January