Voorzitter hoofdstembureau Wanica betreurt ruis
29 May, 04:23
foto
Ondervoorzitter van hoofdstembureau Wanica, Wedperkash Joeloemsingh toont de processen-verbaal aan de VHP-delegatie. (Foto: Raoul Lith)


Het hoofdstembureau van Wanica betreurt het dat er ruis ontstaan is over het aanleveren van processen-verbaal en stemkisten. Ook betreurt dit orgaan dat de naam van de ondervoorzitter Wedperkash Joeloemsingh door het slijk wordt gehaald dat hij hand- en spandiensten verleent aan de VHP. Het hoofdstembureau van Wanica geeft uitleg hierover. 

Door de politieke partij VHP is middels schrijven gevraagd om te beschikken over 23 stuks processen-verbaal die niet aangeplakt waren door de respectievelijke stembureauvoorzitters uit kiesdistrict II, Wanica. Deze processen-verbaal zijn ook pas na afstemming met de voorzitter van het hoofdstembureau door Joeloemsingh ter inzage gelegd aan de VHP-ondervoorzitter Asiskumar Gajadien. Dit gebeurde eveneens onder toeziend oog van de OKB- en overige hoofdstembureauleden. 

"Wij betreuren het ten zeerste dat zaken anders op social media worden belicht en geïnterpreteerd. Het hoofdstembureau is er te allen tijde om de werkzaamheden zo transparant mogelijk te verrichten en dat naar eer en geweten," laat voorzitter Hankers optekenen. 

Sunday 05 July
Saturday 04 July
Friday 03 July