Biza rectificeert verkeerde informatie over hertelling
28 May, 01:20
foto


Er is in een interview vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken, abusievelijk aangegeven dat de stemmen van nog 32 stembureaus moeten worden herteld. Dit is niet correct. Dit deelt het ministerie mee in een persbericht. 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken moet nog van 64 stembureaus in Paramaribo de data uit het proces-verbaal voor de telling van de DNA-stemmen ontvangen. Zodra deze zijn ontvangen, zullen ze worden verwerkt in het programma waar de officieuze uitslag wordt gedeeld met de media, politieke organisaties en het OKB. 

Het hoofdstembureau van Paramaribo heeft woensdag de stemmen van stembureau 168 herteld en afgerond. Vandaag worden de werkzaamheden voortgezet. Zodra het ministerie van Binnenlandse Zaken de informatie van het hoofdstembureau heeft ontvangen, zal die worden verwerkt op de speciale website voor de informele uitslag. 

De voorzitter van het hoofdstembureau Paramaribo, Mike Nerkust, en OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos hebben verbaasd gereageerd op de mededelingen van Binnenlandse Zaken. 


Sunday 05 July
Saturday 04 July
Friday 03 July