Vijf advocaten toegelaten tot Hof van Justitie
28 May, 07:28
foto
Waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks.


Mireille Dubois, Pamela Karg, Roweena Ghogli, Derrick Veira en Abigail Van Ams-De Rijp zijn woensdag beëdigd als advocaat bij het Hof van Justitie. "U stapt in een rijdende trein die nogal wat vertragingen kent", zei waarnemend Hofpresident, Iwan Rasoelbaks. De meest recente is Covid-19. Digitaal procederen in civiele zaken schijnt volgens hem positief te worden ontvangen. Dit zal verder ontwikkeld en gepromoot worden. 

Een andere stagnatie die zich geruime tijd voordoet, is de staking van de deurwaarders bij het Hof van Justitie. Gehoopt wordt dat heel spoedig de gemaakte afspraken met het ministerie van Justitie en Politie voor rechtsverbetering van deze beroepsgroep worden geformaliseerd. 

Zich richtend tot de nieuwe advocaten, zei Rasoelbaks dat zij zich moeten beijveren om op een gestructureerde en systematische wijze kennis blijven vergaren en de nodige competenties blijven ontwikkelen om de belangen van de rechtzoekenden optimaal te kunnen behartigen. "Laat het recht uw passie zijn, de dienstbaarheid aan de rechtzoekende uw missie en integriteit en deskundigheid uw visie", adviseerde de waarnemend Hofpresident aan de nieuwkomers. 

Sunday 05 July
Saturday 04 July
Friday 03 July