Caricom-waarnemers missie: Geen fraude geconstateerd
26 May, 20:41
foto
Dora James, hoofd van de Caricom waarnemers-delegatie. (Beeld: NII)


De Caricom-waarnemers hebben tijdens een persconferentie vandaag verklaard dat de verkiezingen transparant zijn verlopen. De kiezers zijn goed opgekomen om hun stem uit te brengen. Mensen hebben lang in de rij moeten staan om hun stem uit te brengen, maar er zijn geen onregelmatigheden ontdekt. De vier waarnemers van de Caricom waren vanaf 18 mei hier. Dora James uit St. Vincent & the Grenadines, hoofd van de missie, zei dat er geen feitelijkheden zijn geconstateerd die duiden op fraude. 

De conclusie aan het eind van de missie is dat op basis van observaties van de waarnemers positief is. Suriname heeft volgens James het heel goed gedaan. Er zijn voldoende preventie maatregelen getroffen met het oog op Covid-19, zei de Caricom autoriteit. De waarnemers geven de autoriteiten een compliment over hoe de Covid-situatie is aangepakt. Ondanks de pandemie, zijn mensen niet thuis gebleven. Suriname heeft het heel goed gedaan, benadrukte James. 

De Caricom-delegatie heeft geprobeerd om landelijk een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het verkiezingsproces, ondanks de uitgestrektheid van het land. De Caricom-delegatie heeft met de verkiezingsautoriteiten, diverse politieke partijen, het Anti-Fraude Platform, het Onafhankelijk Kiesbureau en andere betrokkenen gesproken. Er is wel geklaagd over fouten en dat het proces langzaam verliep en er is geluisterd naar de zorgpunten. Deze zijn genoteerd. 

De algemene conclusie is dat de kiezers in de gelegenheid zijn gesteld om hun stem uit te brengen in alle vrijheid en transparantie. Ook de telling is toegankelijk geweest voor eenieder. De Caricom-missie heeft in vier districten op 120 stembureaus een kijkje genomen en is bijzonder tevreden over de gang van zaken. Het resultaat van de verkiezing zal de wil van het Surinaamse volk uitdrukken. 


Sunday 05 July
Saturday 04 July
Friday 03 July