Bij stembusgang: Transport uitdaging voor kiesdistrict 6
25 May, 04:33
foto
Een van de stembureaus in Commewijne. Alle voorbereidingen zijn getroffen om over enkele uren te beginnen met de stemming.


De verkiezingsvoorbereidingen in Commewijne, kiesdistrict zes, zijn tot nu toe helemaal goed verlopen, zegt districtscommissaris (dc),  Ajaikoemar Kali, aan Starnieuws. In Commewijne doen vandaag, 25 mei 2020, tien partijen mee aan de vrije en geheime verkiezingen. In kiesdistrict 6 gaat het om vier zetels. Commewijne laat zijn totaal aantal kiesgerechtigden van 23.406 verspreid stemmen over 38 stembureaus. Een van de uitdagingen waar Commewijne, net als de andere districten voor staat is transport. Er is geen openbaar vervoer. De bussen mogen nog steeds niet rijden. 

Hoofdstembureauvoorzitter Kali stelt dat alles is verlopen volgens de verkiezingskalender, vanaf de wettelijke ter inzage legging van 14 februari tot 15 maart, de dag van kandidaatstelling op 9 april, het nagaan of er verzuimen waren op de kandidatenlijsten en het sturen hiervan naar de president, waarna mensen in beroep konden gaan bij de president. Op 29 april vond de loting plaats voor de volgorde op het stembiljet van de tien in Commewijne deelnemende politieke partijen. 

De dc verwacht dat de kiezers van kiesdistrict 6 massaal opkomen om te stemmen. Ongeveer 88% van de 23.500 oproepingskaarten in Commewijne zijn volgens Kali uitgereikt. Hij denkt dat het een spannende strijd wordt tussen de politieke partijen op de lijst. Het is de eerste keer dat Kali als districtscommissaris meehelpt om de verkiezingen te organiseren. Het is een nieuwe uitdaging met de Covid-19-situatie, zegt hij.

De verkiezingen hebben standaard regels, maar het blijft een uitdaging. Als hoofdstembureauvoorzitter moet het initiatief door jou worden genomen, alle zaken moeten in gereedheid zijn gebracht en alles moet dubbel worden gecheckt, vertelt de dc.

In verband met Covid-19  heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) instructies gegeven over de regels die in acht genomen moeten worden. Er zijn al ontsmettingsmiddelen, mondkapjes en handschoenen op de stembureaus aanwezig. De inrichting van de stembureaus zijn ook al in orde. Als de kiezer binnenkomt begint men te ontsmetten, de pink wordt vrijgemaakt van vet en daarna met een wattenstaafje gekleurd. Het stemhokje wordt na gebruik van elke persoon weer ontsmet. Het neemt dit keer dus meer tijd. Dc Kali is erg tevreden over de samenwerking met het ministerie van Biza bij het organiseren van de stembusgang.

Eén van de uitdagingen in Commewijne is het transport. De mensen die naar Alliance moeten melden zich al omstreeks 4 uur ’s morgens aan op het districtscommissariaat, om kwart voor vijf moeten ze in de boot zijn om omstreeks 5 uur op Alliance te zijn. Ook Laarwijk meldt zich om vier uur aan, en is afgesproken dat ze om half vijf bij het politiebureau te Meerzorg zijn om vandaar uit samen met de bus te vertrekken. De planning is om half zes in Domburg te zijn en zes uur op de stemlocatie. Ook voor Margaretha is bijzonder transport georganiseerd, waarbij men om vijf uur oversteekt naar de stemlocatie.

Het district Commewijne bestaat uit zes ressorten. Nieuw Amsterdam heeft voor zijn 4.902 kiezers acht stembureaus. Het kleinste ressort is Bakki dat twee stembureaus heeft voor zijn 298 kiezers. In het grootste ressort Meerzorg moeten de 9.005 kiezers verspreid over 13 stembureaus, hun stem uitbrengen. Stemressort Alkmaar heeft vijf stembureaus voor 3.795 kiezers en in Margaretha kunnen 472 personen hun stem op twee locaties uitbrengen. Op Tamanredjo zijn er acht stembureaus voor het kiezersbestand van 4.934.

Raoul Lith

Sunday 05 July
Saturday 04 July
Friday 03 July