President roept kiezers op naar de stembus te gaan
24 May, 20:01
foto
President Desi Bouterse spreekt het volk toe aan de vooravond van de verkiezingen die morgen plaatsvinden. (Beeld: NII)


Aan de vooravond van de verkiezingen spreekt president Desi Bouterse het volk toe. Hij vraagt de kiezers om naar de stembus te gaan en hun stem in alle vrijheid uit te brengen. Ook zijn de nodige maatregelen genomen om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen. "Uw veiligheid is verzekerd", zegt de president. Hij merkt op dat bij elke uitslag Suriname gewonnen heeft. 

"Volk van Suriname, brada nanga sa,
morgen ligt het aan u om te bepalen wie uw soevereine wil in de komende vijf jaren zal vertegenwoordigen. Het is uw voorrecht om te stemmen. De Republiek Suriname heeft sinds 1987, dus reeds 33 jaar, de reputatie van het houden van ordelijke en eerlijke verkiezingen.

Ik doe een beroep op alle partijen én hun ondersteuners om onze goede naam in dit opzicht hoog te houden. Wij mogen onderling van mening verschillen maar wanneer het gaat om de stembusgang, bent u de baas. U bepaalt. Het gaat immers om vrije en geheime verkiezingen. 

Vanuit de overheid blijven wij al het nodige doen om uw vrijheid van handelen en het geheim karakter te waarborgen. Niemand kan druk op u uitoefenen. Ook wat betreft Covid-19 zijn de nodige maatregelen getroffen om uw veiligheid te verzekeren.

Ons volkslied leert ons om op te staan. “Opo kondreman un opo”. Dit betekent dat wij allen samen, met de door u gekozen regering, de uitdagingen in ons land en in de wereld vastberaden tegemoet moeten treden. Dit moeten wij doen vanuit de grootst mogelijke eenheid. “Wans’ ope tata komopo, we mus’ seti kondre bun”.
Zoals alle 193 leden van de Verenigde Naties staat Suriname voor de uitdaging van een economische en een gezondheidscrisis die ongekend is in de geschiedenis van de mensheid.

Het gaat om een probleem dat ons allen raakt. Ik ben trots op u als samenleving dat u samen met de autoriteiten erin geslaagd bent om Suriname tot één van de drie landen in de wereld te maken waarin deze plaag geen ramp heeft veroorzaakt. 

De economische klap die dit geeft, vereist van ons één ding: wij moeten samenwerken! Bouwend op eigen kracht zullen wij ervoor moeten zorgen dat de rijkdom uit de olievondsten duurzaam wordt ingezet. Het meest duurzame is de Surinaamse mens. Een goed gehuisveste, gezonde en geschoolde Surinamer die zichzelf ontplooit in dienst van zichzelf, zijn gezin en de samenleving. Bouwend op eigen kracht moeten wij relaties ontwikkelen met de wereld die bevorderlijk zijn voor onze duurzame ontwikkeling, nogmaals ‘wans ope tata komopo! 

Wij kunnen alle stormen weerstaan als wij blijven werken vanuit de overtuiging dat de werkelijke macht bij ons volk ligt.
Ik nodig u nogmaals uit deze macht morgen te tonen, in wijsheid, in rust, in vrede en met respect voor elkaars gezondheid. Gaat u morgen stemmen. 

We hebben helaas één mensenleven te betreuren tijdens deze campagneperiode. Ons medeleven gaat uit naar de familie en vrienden van het verkeersslachtoffer, als ook naar de A20.  

Op 26 mei zullen er mensen zijn die juichen en ook mensen die aangeslagen zijn. Dit is normaal. Maar één ding is hierbij zeker: bij elke uitslag zal Suriname gewonnen hebben. Het volk zal, zoals het democratisch hoort, gekozen hebben. 
Op 26 mei zullen daarom alle gelederen weer gesloten moeten zijn, om samen de opbouw van ons land ter hand te nemen.

Mag ik tenslotte onze gemeenschap, en in het bijzonder onze Moslim broeders en zusters, een hartelijk Ied Mubarak toewensen. 
Ik dank u."
Advertenties