Krishna Mathoera: Durf transparant te zijn
23 May, 12:34
foto
Krishna Mathoera


'GIJ DIENT GEEN STEEKPENNINGEN AAN TE NEMEN, WANT STEEKPENNINGEN VERBLINDEN SCHERPZIENDEN EN KUNNEN DE WOORDEN VAN RECHTVAARDIGEN VERDRAAIEN'. — Exodus 23:8.

Zo’n 3500 jaar geleden veroordeelde de wet van Mozes, omkoping. In alle heilige geschriften wordt corruptie scherp veroordeeld en afgekeurd. Over enkele dagen hoop ik dat het volk, DNA-leden zal kiezen, die corruptie scherp veroordelen. Tegelijkertijd hoop ik dat het volk parlementariërs zal afwijzen, die met mandaat van het volk hebben toegekeken en toegestaan, dat fundamentele waarborgen tegen corruptie, zoals de parlementaire controle en transparantie zijn afgezwakt en zelfs doelbewust genegeerd. Hierdoor is de ontwikkeling en vooruitgang van ons land ernstig gestagneerd.

Van DNA-leden wordt verwacht dat hun nalatenschap er een zal zijn van dienstbaarheid, hoge ethische normen en waarden, van het opkomen voor integriteitsschendingen, van sterke transparantie en dat ze de stem van het volk zijn. De kwaliteit van een Parlementariër bepaalt mede de kwaliteit van ons DNA. Dat is de toegevoegde waarde van individuen aan instituten. 

Ruim US$ 3200.000.000 volgens de website van het Bureau van de Staatsschuld is geleend in de periode 2013 tot en met 2020 voor de uitvoering van diverse projecten. Hiervan is US$ 976 miljoen besteed aan infrastructuur, terwijl de grootste problemen van het verkeer, namelijk veiligheid en filevorming niet zijn opgelost. US$ 224 miljoen aan de energiesector, terwijl de overheid rond de 900 miljoen subsidie geeft aan deze sector. US$ 233 miljoen in de gezondheidssector, terwijl de medische staf van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en die van het Diakonessenhuis de alarmbel luiden vanwege gebrek aan materiaal voor verrichtingen. US$ 210 miljoen voor huisvesting terwijl duizenden mensen nog zoeken naar woningen. US$ 118 miljoen voor de Universiteit, terwijl de bestaande gebouwen nauwelijks onderhouden worden. Begrotingsondersteuning 659 miljoen, maar ministeries hebben nauwelijks materiaal om te werken. US$ 62 miljoen voor aankoop van basisgoederen, terwijl hiermee propaganda wordt gevoerd. US$ 113 miljoen voor productie, die het minst bedeeld is, terwijl we straks alle geleende gelden zullen moeten betalen. De rest van het bedrag is besteed aan allerlei projecten, zoals aankopen, automatisering etc. De transparantie en informatie over de besteding van deze gelden naar het publiek is minimaal geweest.

Niemand weet welk deel van het geld werkelijk terecht is gekomen bij het volk. Welke projecten zijn uitgevoerd, wat de stand van zaken is en of de besteding in verhouding is met de prijs versus kwaliteit, omdat zowel controle op de uitvoering alsook openbare aanbestedingen nauwelijks hebben plaatsgevonden. Wettelijke procedures zijn overboord gegooid en gelden, die het volk toebehoorden en die bestemd waren voor het volk zijn niet verantwoord geworden. 
Zo is ook voor welvaartsbevordering op het kabinet van de president tussen 2013 tot en met 2019, in totaal SRD 2.400.000.000 uitgetrokken, gemiddeld 350 miljoen per jaar (zie begrotingen overheid). Geen enkele transparantie is afgelegd, hoe de besteding van deze middelen is geweest, terwijl dit bedrag een gigantisch bedrag is. Om een indicatie te geven is de begroting van de Nationale Assemblee rond de SRD 50 miljoen. Met dit geld worden 51 DNA-leden betaald, tientallen medewerkers en alle andere bijkomende kosten. Het gemiddeld bedrag van SRD 350 miljoen per jaar, is zeven maal de begroting van DNA. Als vervolgens in de verste verte geen welvaart te bespeuren is bij het volk, dan rijst de vraag, waar het geld naar toe is gegaan.

Geen transparantie geven, is een zeer sterk signaal voor corruptie. Het betekent dat men zaken te verbergen heeft. Het betekent dat niemand kan controleren of inderdaad alle geld goed gebruikt is en dat er niet meer geld gebruikt is dan strikt noodzakelijk. Zonder controle is het gemakkelijk om snel geld te maken en er ook rijk van te worden. Hierdoor worden enkelen rijker en het volk armer. De kloof tussen arm en rijk in de samenleving wordt groter. Omdat meer geld naar enkelen gaat, blijft minder over om noodzakelijke overheidsdiensten te organiseren. En dit moet niet meer getolereerd worden. Surinamers verdienen beter.

Over enkele dagen hoop ik dat het volk zal kiezen voor DNA-leden, die bewust zijn van de gevolgen van corruptie. Parlementariërs, die extra inspanningen getroosten voor een integer en transparant bestuur. DNA-leden, die de parlementaire controle en transparantie versterken en DNA, doen herrijzen als een waardige hoogste college van Staat. 

Krishna Mathoera
DNA-lid (VHP)
Advertenties