Tekort geneesmiddelen en medische hulpmiddelen een feit!
20 May, 19:19
foto


In navolging op de ernstige melding onzerzijds van 9 april jl. van de toen dreigende tekorten aan belangrijke geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en bij navraag bij diverse importeurs vanaf die datum tot heden brengt de Vereniging van Apothekers het volgende onder de aandacht:

1) De tekorten van geneesmiddelen zoals insulines, geneesmiddelen tegen kanker, vele gebruikte geneesmiddelen in de ziekenhuizen zoals antibiotica, etc. maar ook de geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk, etc. zijn thans een feit!
2) Door het tekort aan deze belangrijke geneesmiddelen maar ook essentiële medische hulpmiddelen dreigt er momenteel een ernstige situatie binnen de gezondheidszorg voor onze samenleving te ontstaan, hetgeen op zich nog geheel los bezien te worden van de gezondheidszorg n.a.v. Covid-19.
3) Ondanks het luiden van de noodklok hierover op 9 april jl. is er door de autoriteiten en in het bijzonder door het Ministerie van Volksgezondheid geen enkele waarneembare actie ondernomen om deze problemen aan te pakken.
4) De verschillende importeurs van geneesmiddelen, waaronder ook het BGVS, hebben nog steeds onvoldoende valuta beschikbaar gekregen om de leveranciers in het buitenland te betalen.
5) Hierdoor is het vertrouwen van de buitenlandse leveranciers in de Surinaamse importeurs tot een nulpunt gedaald wat ook ernstige gevolgen zal hebben voor toekomstige leveranties.
6) Er is op dit moment geen enkel positief vooruitzicht dat de benodigde valuta beschikbaar zullen worden gesteld zodat de tekorten kunnen worden opgeheven. Het is zelfs ook niet bekend (via het BGVS) dat er leveranties ter aanvulling van de voorraden/tekorten onderweg zijn.
7) De gezondheidszorg in ons land en daarmee de Zorg voor de Surinaamse bevolking wordt ernstig in gevaar gebracht door het niet beschikbaar zijn van deze reeks van essentiële geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, waardoor de gevolgen niet meer te overzien zijn! En mogelijk ongewenst nog veel erger kunnen uitpakken dan het Covid virus!

De Vereniging van Apothekers in Suriname doet hierbij met klem een beroep op de autoriteiten, en in het bijzonder het Ministerie van Volksgezondheid, om onmiddellijk de nodige stappen te ondernemen om tot  directe oplossing van deze schaarste aan essentiële medicamenten (en hulpmiddelen) te komen. Daarbij is het ons inziens van essentieel belang dat de schaarse financiële middelen in de gezondheidszorg in Suriname zo effectief mogelijk worden ingezet ten behoeve van de feitelijke behandeling van de zieke mens in ons land, d.w.z. van alle patiënten.

De Vereniging van Apothekers in Suriname
 


Advertenties