Vakorganisaties staan niet achter overeenkomst Ravaksur
16 May 2020, 00:00
foto


Negentien vakorganisaties hebben minister Gillmore Hoefdraad van Financiën schriftelijk meegedeeld dat zij zich niet kunnen terugvinden in de vertegenwoordiging van Ravaksur. De vakcentrales C-47, FAL en de vakbonden blijven bij hun voorstel voor belastingverlichting, dat gedaan is op 27 februari. De vakbondsleiders willen niet dat Armand Zunder en Michael Miskin, die een marginaal deel van de werkers vertegenwoordigen, de onderhandelingen hebben geleid zonder goedkeuring en afstemming van het belangrijkste deel van de werkende klasse.

De vakbonden brengen in herinnering dat een ultimatum was gesteld dat op 25 maart verliep. Op die dag zijn enkele van vakorganisaties uitgenodigd door de president voor een meeting over Covid-19, waarbij de belastingkwestie even aan de orde is geweest. Hierbij is er een afspraak gemaakt voor vervolggesprekken met een commissie onder leiding van Jules Wijdenbosch.

Ondanks duidelijke afspraken tussen de vertegenwoordiger van C-47 en Wijdenbosch over de betrokkenheid bij de besprekingen, zijn C-47 en de FAL samen met anderen niet meer bij betrokken. De vakorganisaties zeggen aan minister Hoefdraad dat hij weet dat zij in het voortraject altijd een leidende rol hebben vervuld. Nu zijn ze bewust erbuiten gelaten en hebben met lede ogen moeten toezien hoe diverse sectoren zoals de financiële, de transport, de medische, de onderwijssector en het grootste deel van de staatsbedrijven, niet geraadpleegd zijn.

De brief aan de minister is ondertekend door: 
De Progressieve Vakcentrale 47, Federatie van Agrariërs en Landbouwers, Parsasco Werknemers Organisatie, Organisatie voor Werknemers bij Assuria, Bond Personeel Stichting Bosbeheer, Bond Personeel NV Luchthaven Beheer en Bostoezicht, Staatsolie Werknemers Organisatie Suriname, Bond van Haven en Loodswezen, Bond van Leraren, Associatie voor Leerkrachten in Suriname, Bond Personeel Algemeen Statistiek Bureau, Surinaamse Waterleiding Werknemers, Hakrinbank Werknemers Organisatie, De Surinaamse Bank Werknemersorganisatie, Centrale Bank van Suriname Werknemers Organisatie, Surinaamse Volkskrediet bank Organisatie, Nationale Ontwikkelingsbank Werknemers Organisatie, Algemene Bond voor Banken in Suriname, Self Reliance Werknemers Organisatie. 
Advertenties