PALU: SRD 5 miljard aan belasting niet geïnd (update)
15 May 2020, 03:24
foto
PALU heeft in een brief aan president Desi Bouterse aangegeven dat de belastinginning behoorlijk is gedropt. De financieel-economische crisis komt door wanbeleid, meent de politieke organisatie.


PALU heeft een brief geschreven naar president Desi Bouterse om te vragen of er aan bepaalde instanties of personen toestemming is gegeven om minder of geen belasting te betalen. De enorme tekorten op de lopende rekening van de overheid, monetaire financiering, de enorme leningen en het illegaal aanspreken van de kasreserves, zouden niet nodig zijn geweest als de overheid bijvoorbeeld gewoon de belastingen had binnengehaald die ze moest innen in de afgelopen 5 jaren. Er is ruim SRD 5 miljard niet geïnd volgens de PALU. Het gaat om gemiddeld SRD 1 miljard per jaar, rekent PALU uit. 

De politieke organisatie stelt dat de huidige financieel-economische crisis en chaos, een direct gevolg is van het wanbeleid van de regering. De partij gaat later op de dag tijdens een persconferentie dieper in op de materie. Ook zal het herstelplan Ready Voor De Toekomst gepresenteerd worden. PALU is van mening dat het financieel-economische beleid vanaf 2015 drastisch is gewijzigd. De gevolgen zijn voelbaar. “Excellentie, met grote bezorgdheid hebben wij kunnen waarnemen dat de belastinginkomsten vanaf 2015 structureel omlaag zijn gegaan,” schrijft PALU aan de president. 

PALU wil weten wat de oorzaak is van de afname. “Het drastisch omlaag gaan van de relatieve belastinginningen kunnen niet verklaard worden door een inkrimping van de Surinaamse economie in 2015 en 2016,” stelt de partij in de brief. “De devaluaties van de afgelopen jaren hadden juist de nominale belastinginkomsten moeten doen toenemen.”  De partij haalt aan dat er na 2015  plotseling tekorten zijn opgetreden in lopende rekeningen van de overheid. “Deze tekorten kunnen niet verklaard worden door omlaaggaande inkomsten uit de goud en oliesector of door omhooggaande kosten van salarissen, subsidies en kosten voor diensten.”

De partij haalt aan er ruim SRD 5 miljard aan belastingen niet is opgehaald. “De vraag is hoe dit mogelijk is in een situatie waarin juist een financiële crisis heerst en de overheid alle gelden nodig heeft om alle zeilen bij te zetten,” vraagt PALU in de brief. “Is door de regering bewust een beleid gevoerd dat bepaalde belastingbetalers minder belasting mogen betalen? Om welke belastingbetalers gaat het specifiek? Zijn ook de invoerrechten, omzetbelasting en andere vormen van indirecte belastingen structureel omlaag gebracht? Is er een staatsbesluit dat dit beleid ondersteund?”

René Gompers

U kunt de brief hier downloaden. 
pdf-icon.gif Brief_president_belastinginningen_2020.pdf                
Advertenties

Friday 12 August
Thursday 11 August
Wednesday 10 August