NDP-fractie laat Amnestiewet toetsen door Constitutioneel Hof
13 May 2020, 12:41
foto
Amzad Abdoel, fractieleider van de NDP


De fractieleider van de NDP, Abdoel Amzad, heeft samen met Assembleelid Ruchsana Ilahibaks vanmorgen de Amnestiewet voor toetsing aangeboden aan het Constitutioneel Hof (CHof). Het verzoek houdt in toetsing van deze wet aan de Grondwet van de Republiek Suriname en/of enige volkenrechtelijke overeenkomst. Er is een aantal overwegingen geponeerd op basis waarvan een concrete rechtsvraag is gesteld of deze wet is strijd is met de Grondwet van Suriname en andere verdragen. 

Het verzoek is ingediend door zeven leden van het parlement namelijk: Amzad Abdoel, Rossellie Cotino, Oesman Wangsabesari, Jennifer Vreedzaam, Ruchsana Ilahibaks, Grace Watamaleo en Daniella Sumter. "Als fractieleider heb ik gemerkt dat de rechterlijke macht zich vaker de bevoegdheid heeft toegemeten om op de stoel van CHof te gaan zitten en grondwettelijke rechten die toegekend zijn aan dit Hof zich toe te eigenen. Ook is het recht van De Nationale Assemblee om amnestie te verlenen ter zijde gelegd," zegt Abdoel aan Starnieuws. 

Recent is dit volgens Abdoel ook nog gebeurd bij de opschorting van de rechtskracht van de Wet Valutaverkeer. Ik kreeg weer het gevoel dat de rechterlijk macht op de stoel probeerde te zitten van De Nationale Assemblee en van CHof. Dit is aanleiding geweest voor ons om deze wet voor toetsing aan te bieden", legt de politicus uit. 

De NDP-fractie is altijd van mening geweest dat de Amnestiewet van kracht is en dat de Krijgsraad de bevoegdheid niet heeft om de wet te toetsen. "Laat CHof zijn werk nu eindelijk doen," stelt Abdoel. 
Advertenties

Sunday 19 May
Saturday 18 May
Friday 17 May