DOE: Slim of dom stemmen
12 May, 22:38
foto


Momenteel wordt zwaar propaganda gevoerd door één of meerdere zogenaamde partij-politiek onafhankelijke organisaties met het advies om SLIM te stemmen bij de komende verkiezingen. Dit op basis van cijfers van de verkiezingen van 2015 en analyses van hun deskundigen. De hoofddoelen van de stem SLIM campagne: NDP weg uit het machtscentrum en zo starten met het herstel van de economie en ontwikkeling van Suriname. Opvallend is dat door de organisatoren nogal wat geld gestopt wordt in deze campagne.

Naar de mening van de partij DOE is hetgeen gestimuleerd wordt, een advies om DOM te stemmen. Simpel gezegd: Verstand op nul zetten en gaan. Blind erop vertrouwen dat alle aanbevolen partijen zich netjes zullen gedragen, conform de visie van de organisaties die dit adviseren en dat ze allemaal gaan voor het algemeen belang. Dat de zucht naar macht, rijkdom en posities, zoals het presidentschap, vicepresidentschap, voorzitterschap DNA, hout- en goudconcessies, domein-gronden, in één keer en direct plaats zullen maken voor liefde voor dit land en de ontwikkeling van dit volk. Hierop vertrouwen noemt DOE, pure naïviteit.  

Alleen maar afgaan op cijfers van vorige verkiezingen is optisch bedrog, welke - bewust of onbewust - een misleidende functie kan hebben. Indien cijfers van vorige verkiezingen de volgende verkiezingen bepalen, dan zou nog steeds een Front regering aanzitten die 30 zetels haalde bij de verkiezingen van  1991. Dan zou het geen zin meer hebben om verkiezingen te houden. Toevallig is het anders. Bepalend is altijd het gevoerde beleid van de regering voorafgaand aan de verkiezingen en als een zittende regering vals speelt of niet. We kennen landen waar in één keer totaal nieuwe- of oppositionele leiders aan het bewind kwamen, als opvolger(s) van een regering die een overweldigende meerderheid had.  

DOE laat zich niet van de wijs brengen. Zij heeft met deze regering haar zure ervaring gehad op basis van  een verkeerde inschatting en heeft daaruit lessen geleerd. Het is daarom dat DOE al heel snel uit de coalitie stapte in 2016, toen zij door had, dat nooit het algemeen belang voorop heeft gestaan bij de regeringsformatie in 2015. Om eruit te stappen moet je durf en daadkracht hebben en je ideologie trouw blijven. Daarom roept zij ons volk op om waakzaam te zijn en niet zomaar af te gaan op z.g. slimme stemadviezen. 

Het is daarom dat DOE voorstelt en deze boodschap geeft aan het Surinaamse kiezersvolk: Stem niet DOM door 'SLIM' te stemmen. DOE gewoon wat goed is en nodig is voor een beter Suriname. Laat niemand ons storten in een nieuw avontuur van 50 jaren corruptie, patronage, grondroof en moreel-ethische schandalen. Stem niet tegen een partij, maar stem vóór: GOEDE en DIENSTBARE LEIDERS, MORAAL en ETHIEK, DUURZAME ONTWIKKELING, een SOLIDE RECHTSSTAAT, BEHOORLIJK BESTUUR, WELVAART voor een ieder en goede perspectieven voor de volgende generaties. Check de partij en de capaciteit van de kandidaten en maak op basis hiervan op 25 mei een bewuste keuze. 

Paramaribo, 12 mei 2020
De Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid
Steven Alfaisi, voorzitter
Advertenties

Friday 16 April
Thursday 15 April
Wednesday 14 April