VSB heeft goede hoop op uitspraak rechter 'valutawet'
05 May, 14:22
foto


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven heeft kennisgenomen van de uitspraak inzake het kort geding dat tegen de Staat was aangespannen door enkele politieke partijen vanwege de omstreden 'valutawet' die onlangs aangenomen is in De Nationale Assemblee (DNA). De kortgedingrechter heeft de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren opgeschort.

In het aangespannen kort geding door de VSB, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten en de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen is er nog geen uitspraak. De rechter heeft nog aanvullende documentatie opgevraagd betreffende de rechtspersoonlijkheid van de VSB als hoofdaanklager. Deze aanvullende informatie zal meteen worden
gedeeld via onze raadsman.

Gelet op de argumenten, hebben wij goede hoop dat de uitspraak ook in het voordeel van de VSB en haar partners zal uitvallen. Wij betreuren het dat het zover heeft moeten komen. Indien DNA op de juiste manier in dialoog was getreden met alle betrokken partijen was het mogelijk geweest een wetsproduct tot stand te laten komen dat ordening geeft aan ons valutaverkeer en de Surinaamse munt ondersteund.

De VSB heeft samen met haar partners inmiddels concrete voorstellen doen toekomen aan DNA om de wet te wijzigen op belangrijke punten en nodigen dan wederom DNA uit om deze gesprekken voort te zetten en de wet met de nodige wijzigingen weer in behandeling te nemen.
Advertenties