Hoefdraad derde verdachte in zaak Van Trikt: een terugblik 
03 May 2020, 06:42
foto


De Nationale Assemblee (DNA) ontving op 23 april het verzoek van de procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday om minister Gillmore Hoefdraad van Financiën in staat van beschuldiging te stellen. De minister is de derde verdachte in de strafzaak rond vermeende malversaties bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Eerder zijn reeds twee verdachten aangehouden: Robert van Trikt en Ashween Angnoe. Hoe kwam het zover? 

Starnieuws zet in een terugblik de zaak Van Trikt op een rij. 
Iedereen is in hoerastemming op 24 december 2019: Suriname heeft de rechtszaak gewonnen, die was aangespannen na de inbeslagname van de 19,5 miljoen euro in Nederland in april 2018. De rechtbank Noord-Holland heft het beslag op en gelast de teruggave van het geld aan de CBvS. Van Trikt is blij en belegt dezelfde dag een persconferentie - het wordt zijn laatste publieke optreden als governor.

Journalisten stellen ook vragen over andere onderwerpen. Zo willen ze weten waar de ‘Chotelal-dollars’ vandaan komen, die ver onder de gangbare koers worden verkocht bij City Cambio aan de Hendrikstraat. “Die vraag moet u aan de president stellen”, zegt de governor. Daarmee bevestigt hij wat velen vermoeden: het monetaire beleid wordt niet alleen door de moederbank bepaald.

Een auto-kwestie
Terwijl Surinamers zich voorbereiden op owru yari, belt Hoefdraad op 27 december naar Vijay Kirpalani, regeringscommissaris van de CBvS: hij wil zorgpunten over Van Trikt bespreken. “Het begon met de kwestie van de auto”, vertelt Kirpalani tijdens een persconferentie op 7 februari. De gesprekken gaan door na de jaarwisseling. De aanschaf van een auto door Van Trikt en dubieuze bankovereenkomsten met derden worden onder een vergrootglas geplaatst. 

Al snel gonst het van de geruchten rond de CBvS-governor. Die worden sterker wanneer hij op 10 januari 2020 afzegt voor de keynote speech die hij vier dagen later zou houden tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging van Economisten in Suriname. De mofokoranti draait overuren: ‘ontslagen’, ‘met verplicht verlof gestuurd’. 

Van Trikt met verlof
De raad van commissarissen (rvc) van de bank ontkent op 13 januari dat de governor is ontslagen, maar bevestigt een etmaal later dat zij de governor met verlof heeft gestuurd en intern onderzoek doet. Van Trikt werkt volledig mee aan alle onderzoeken, laat de raad weten.

Er is die dag een Assembleevergadering en de leden willen van de regering weten wat er aan de hand is bij de moederbank. Minister Soewarto Moestadja zegt namens de regering dat “er issues spelen” bij de bank en dat de regering het noodzakelijk vindt om een officieel onderzoek in te stellen. Het parlement wordt op een ander moment hierover geïnformeerd. Moestadja bevestigt dat de governor op verzoek van de rvc met verlof is. 

Bedankbrieven
Er volgen diverse vergaderingen en gesprekken, ook tussen de president en Van Trikt. Op 18 januari overhandigt Van Trikt zijn bedankbrief; er zou verschil in inzicht zijn met de regering. In de interne bankonderzoeken is ook de naam van waarnemend governor Ingeborg Nijman-Geduld naar boven gekomen. Een dag later neemt zij eveneens ontslag, maar komt hierop terug. Ruim tien maanden na zijn aantreden gaat Van Trikt op 21 januari formeel met ontslag.

Hoefdraad benadert de pg
Nog diezelfde dag belegt DNA een vergadering. Hoefdraad doet een boekje open over de gewezen governor. Er zou sprake zijn van overfacturering bij de aanschaf van een kogelvrije Lexus en een Range Rover die geïmporteerd zijn door de CBvS. Verder zou Van Trikt contracten voor miljoenen euro’s hebben gesloten met de Belgische dienstverlener Clairfield voor consultancydiensten. Hoefdraad vertelt verder dat er werd gedeald in cryptocurrency en dat de ex-governor ook diens eigen bedrijf Orion Assurance & Advisory consultancyklussen heeft toegeschoven. 

De ontslagaanvraag van Geduld is nog niet ingewilligd; zij is voorlopig met verlof. Alles wordt verder onderzocht en er is overleg met de pg, zegt Hoefdraad. “Het ingrijpen op de Centrale Bank geeft aan dat wij als regering serieus bezig zijn en dat wij zonder aanzien des persoons zullen werken”, verzekert hij het parlement.

Clairfield bevestigt betaling CBvS
Op 23 januari bevestigt Managing Partner Hans Buysse van Clairfield Belgium NV dat er geld is ontvangen van de CBvS. Buysse vertelt aan een verslaggever van de Belgische krant De Standaard dat Hoefdraad op de hoogte is van de contracten die door Van Trikt en de bankdirectie zijn getekend. In reactie op een vraag van Starnieuws zegt de minister: “Ik ontken ten stelligste dat wij op de hoogte zijn van deze wurgcontracten en astronomische bedragen”.

CBvS vraagt OM onderzoek te starten
Op 28 januari stuurt de CBvS de resultaten van het interne bankonderzoek naar de pg. Regeringscommissaris Kirpalani en de drie bankdirecteuren Maikel Soeknandan, William Orie en Faranaz Hausil verzoeken formeel en “mede op instructie van de minister van Financiën” om een opsporingsonderzoek. 

OM start strafrechtelijk onderzoek
Op 3 februari maakt het OM bekend dat er strafrechtelijk onderzoek is ingesteld tegen Van Trikt. In een bericht naar de media laat het parket weten “dat op 28 januari, na de bespreking op het presidentieel paleis, via Naarendorp Advocaten een brief is ontvangen. De brief bevat een met redenen omkleed verzoek tot het instellen van een opsporingsonderzoek welk verzoek volgens opgave, mede op instructie van de minister van Financiën, heeft plaatsgevonden”, schrijft het OM. In overleg met justitieminister Stuart Getrouw is het rechercheteam samengesteld dat het onderzoek zal uitvoeren.

Verdachte Van Trikt aangehouden
De politie verhoort Van Trikt op 6 februari. Hij wordt gelijk aangehouden en in verzekering gesteld. Het OM geeft direct het bevel tot contactbeperking voor de duur van acht dagen: de verdachte mag geen bezoek ontvangen en niet met zijn raadsman praten. Op 10 februari verlengt de rechter-commissaris (rc) in strafzaken de aanhouding met 30 dagen. Op diezelfde dag vraagt het OM de rc om een gerechtelijk vooronderzoek (gvo) in de zaak Van Trikt te starten. 

Tweede verdachte aangehouden
De politie zit niet stil en verhoort op 10 februari de accountant Ashween Angnoe, managing partner bij Orion Assurance & Advisory – het bedrijf dat Van Trikt leidde tot hij governor werd. Orion mocht volgens een overeenkomst tussen de CBvS en Clairfield Benelux enkele werkzaamheden uitvoeren en kreeg daar dik voor betaald. Ook Angnoe wordt aangehouden en in verzekering gesteld. Hij is de tweede verdachte in de zaak Van Trikt.

Het OM verlengt op 13 februari telefonisch de contactbeperking van Van Trikt, tot woede van diens raadslieden Irvin Kanhai en John Kraag. Evenals het eerste bevel tot contactbeperking vechten zij dit aan bij het Hof van Justitie. 

Gerechtelijk vooronderzoek begint
Rechter-commissaris Ingrid Lachitjaran opent op 14 februari het gvo tegen Van Trikt. Hij wordt verdacht van overtreding van de Bankwet. Ook heeft hij zich volgens het OM schuldig gemaakt aan ettelijke misdrijven zoals genoemd in het Wetboek van Strafrecht, de Anti-corruptiewet en de Wet Strafbaarstelling Money Laundering. Onder leiding van de rc, verhoort het politieteam tal van getuigen onder wie Hoefdraad. 

Geen contactbeperking meer
Het Hof heft op 19 februari het opgelegde (tweede) bevel tot contactbeperking op en tikt het OM op de vingers omdat het niet de juiste wettelijke procedure heeft gehanteerd. En zo mag Van Trikt weer vrij contact hebben met de ‘buitenwereld’. Zijn raadslieden spreken hem bijna dagelijks over het ‘hoe en waarom’ van zijn daden. 

Aan de media laat Kanhai al snel weten dat zijn cliënt niet op eigen houtje heeft gehandeld; er zou hard bewijs zijn dat hij steeds heeft geopereerd in opdracht van en/of na afstemming met Financiënminister Hoefdraad. 

Roemer erin, Kirpalani eruit
Op 18 februari wordt wereldkundig gemaakt dat Maurice Roemer, directeur van verzekeringsbedrijf Self Reliance, Van Trikt zal opvolgen bij de CBvS. Roemer treedt op 22 februari in functie. 
Op 13 april bevestigt Kirpalani tegenover de media dat hij per 19 april opstapt als regeringscommissaris bij de moederbank. Dat doet hij “om persoonlijke redenen”; hij is niet langer in staat zich volledig beschikbaar te stellen.

Hoefdraad van getuige naar verdachte
In het opsporingsonderzoek en gvo in de zaak Van Trikt, komen steeds meer strafbare feiten naar boven, die de verdenking tegen Hoefdraad versterken. En medio april verandert de status van de bewindsman van getuige in verdachte. Hij moet 22 april voor de politie verschijnen om te worden verhoord. Hoefdraad laat via zijn raadsman Frank Truideman weten dat hij niet komt. Het OM stelt het politieverhoor uit.

OM wil Hoefdraad vervolgen
Intussen wordt op het kantoor van de pg een ander document voorbereid: een brief aan DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Uit verschillende documenten, getuigenverklaringen en de verhoren van de twee verdachten blijkt dat minister Hoefdraad de derde verdachte is in de zaak Van Trikt. Het OM wil hem vervolgen en een gvo instellen bij de rc. 
De minister heeft de vermeende misdrijven in functie gepleegd. En volgens de grondwet (verder geregeld in de Wet In Staat van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers) moet de pg een vordering indienen bij het parlement om Hoefdraad als politieke ambtsdrager eerst in staat van beschuldiging te stellen. 
Pas als het college het verzoek inwilligt, kan de pg doorgaan met zijn werk en de rc verzoeken een gvo te openen tegen de minister - en vanaf dat moment te leiden. 

Elf misdrijven
In de vordering naar het parlement noemt Baidjnath Panday de elf misdrijven waarvan Hoefdraad wordt verdacht. Volgens de wet moet de pg een korte feitelijke omschrijving meesturen met de vordering - het wordt een bijlage van meer dan 130 pagina’s. Het dossier bevat naast processen-verbaal waarin resumés van afgelegde verklaringen zijn verwerkt, ook bewijsstukken zoals brieven, WhatsAppberichten, missives van de Raad van Ministers, e-mails en delen van uitgeschreven geluidsbestanden. 

‘Laat de pg zijn werk doen’
Het OM stuurt de vordering op 23 april naar DNA. Op die dag zitten de verdachten Van Trikt en Angnoe al twee en een halve maand in de cel. De minister reageert nog die avond via het Nationaal Informatie Instituut. “Laat de pg zijn werk doen. Mijn main focus en prioriteit op dit moment is het volk van Suriname redden uit de acute nood”, zegt Hoefdraad. 

De Nationale Assemblee is nu aan zet. Het college zal zich buigen over de zaak die begon met een telefoongesprek over zorgpunten, na een intern bankonderzoek malversaties bij de bank blootlegde en vervolgens leidde tot een strafklacht bij het OM en de verdenking van Hoefdraad zelf.
Of de minister uiteindelijk voor de rechter komt, hangt af van een parlementaire meerderheid; het is nu afwachten of minimaal 26 parlementariërs vóór zullen stemmen.
Advertenties

Friday 20 May
Thursday 19 May
Wednesday 18 May