Pg verdenkt Hoefdraad van meer dan 10 strafbare feiten
24 Apr 2020, 12:55
foto
Het lijvige dossier dat de procureur-generaal gestuurd heeft naar De Nationale Assemblee bevat diverse bewijsstukken. Dit is productienummer 26.


Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday heeft een lijvig document gestuurd naar De Nationale Assemblee waarin de strafbare feiten waarvan minister Gillmore Hoefdraad wordt verdacht, uitvoerig zijn aangegeven en toegelicht met onderliggende documenten. Het gaat om meer dan tien strafbare feiten die Hoefdraad in zijn ambt als minister zou hebben gepleegd. De pg vordert dat de bewindsman in staat van beschuldiging wordt gesteld, waardoor hij vervolgd kan worden. Intussen heeft Hoefdraad te kennen gegeven dat hij onverstoord doorgaat met zijn werkzaamheden, waaronder invulling geven aan het Covid-19 noodfonds. 

De pg schrijft De Nationale Assemblee dat er voldoende aanwijzing van schuld is. Het gaat om onder andere de volgende strafbare feiten:
1. Het tezamen en in vereniging met één of meer anderen medeplegen van opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet. 
2. Uitlokking tot opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet. 
3. Medeplichtigheid tot opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet. 
4. Het tezamen en vereniging met één of meer anderen medeplegen van niet-opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet. 
5. Uitlokking tot niet-opzettelijke overtreding van heet bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet. 
6. Medeplichtigheid tot niet-opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet. 

7. Het tezamen en in vereniging met één of meer anderen medeplegen van het handelen in strijd met een of meer  wettelijke voorschriften met name het aangaan van een of meer overeenkomsten ten behoeve of ten laste van de Staat of een staatsinstelling. 
8. Uitlokking tot het handelen in strijd met een of meer wettelijke voorschriften met name het aangaan van een of meer overeenkomsten ten behoeve of ten laste van de Staat of staatsinstelling. 
9. Het tezamen en in vereniging met één of meer anderen medeplegen van verduistering van geld of geldswaardig papier gepleegd door een ambtenaar. 
10. Uitlokking tot verduistering van geld of geldswaardig papier gepleegd door een ambtenaar. 
11. Het tezamen en vereniging met één of meer anderen medeplegen van oplichting gepleegd door een ambtenaar, door het begaan van dat strafbaar feit een bijzondere ambtsplicht is geschonden of bij het begaan van dat strafbaar feit gebruik heeft/hebben zich schuldig gemaakt van macht, gelegenheid of middel vaan de/die ambtenaren door het ambt geschonken. 

De pg vordert dat De Nationale Assemblee onverwijld overgaat tot het nemen van het besluit over de vordering voor het in staat van beschuldiging stellen van minister Hoefdraad. Op basis van het besluit van de volksvertegenwoordiging kan de rechter-commissaris starten met het gerechtelijk vooronderzoek. Het verzoek is gedaan op 23 april door de pg. Hij heeft in het lijvige dossier verhoren en onderliggende stukken toegevoegd. De pg wil zo snel mogelijk antwoord van het college. 
Advertenties

Tuesday 27 September
Monday 26 September
Sunday 25 September