Teleurstelling over 'versoepelde fiscale maatregelen'
11 Apr 2020, 04:38
foto
Belastingadviseurs vinden dat er geen sprake is van echte versoepeling van de fiscale maatregelen door het ministerie van Financiën.


Belastingadviseurs zijn zwaar teleurgesteld over de door de regering afgekondigde “versoepelde fiscale maatregelen”. Deze maatregelen zijn donderdagavond door de Belastingdienst op de Facebookpagina van het ministerie van Financiën gepubliceerd en zijn bedoeld om belastingplichtigen in staat te stellen om “passend bij de corona-crisis” hun fiscale verplichtingen na te komen. 

Fiscalist Roy Shyamnarain om een reactie gevraagd, maakt geen geheim van zijn teleurstelling hierover. “Als dit het werkelijk is wat als 'versoepeling' aan de belastingplichtigen wordt aangeboden in zo’n ingrijpende situatie, is het natuurlijk heel pover. Dit is volstrekt onrealistisch en getuigt van gebrek aan kennis over waar de knelpunten precies zitten. Het lijkt ook in de verste verte niet op wat door onder andere VSB/ASFA en de SFB aan de minister van Financiën als mogelijke maatregelen is voorgesteld.”

In de bekendmaking geeft de Belastingdienst aan dat onder andere de uiterste datum voor indiening van de voorlopige aangiften (VA) inkomstenbelasting 2020 voor natuurlijke personen en lichamen wordt verschoven van 15 april 2020 naar 15 juni 2020. De uiterste datum voor indiening van de definitieve aangiften (DA) inkomstenbelasting 2019 voor natuurlijke personen wordt verschoven van 30 april 2020 naar 30 juni 2020, terwijl de uiterste datum voor indiening van de DA inkomstenbelasting 2019 voor lichamen gehandhaafd is op 30 juni 2020. Belastingplichtigen wordt daarnaast de mogelijkheid geboden om met de Ontvanger der Directe Belastingen een betalingsregeling te treffen indien "onderbouwd kan worden aangetoond dat de belastingplichtige als gevolg van de Covid-19 crisis in liquiditeitsproblemen is gekomen”. Voorts kunnen belastingplichtigen een verzoek doen om uitstel van indiening van de aangifte en betaling van omzetbelasting en loonbelasting over de maanden maart, april, mei en juni 2020.  

Shyamnarain vindt dat deze zogenaamde “versoepelde maatregelen” de belastingplichtige feitelijk weinig soelaas bieden. Dat geldt volgens hem ook voor het verschuiven van de uiterste datum van indiening van de VA inkomstenbelasting 2020 naar 15 juni 2020. “De belastingplichtige heeft in deze onzekere situatie er behoefte aan dat hij alle relevante gevolgen van de crisis in zijn VA inkomstenbelasting 2020 moet kunnen verdisconteren. Alleen op die manier kan hij een zo goed mogelijke inschatting maken van zijn verwachte inkomsten over 2020 en op grond daarvan inkomstenbelasting te betalen over wat hij werkelijk denkt te zullen verdienen.”

“Het verschuiven van de datum voor indiening van de VA inkomstenbelasting 2020 naar 15 juni 2020 is heel krap om behoorlijk zicht te krijgen op hoe zaken zich in 2020 verder zullen ontwikkelen. Een latere datum zou daarom beter zijn, maar het verschuiven van die datum alleen heeft weinig zin. De werkelijke pijn zit immers in artikel 42 c van de wet Inkomstenbelasting. Dit artikel bepaalt namelijk dat de op de VA van een jaar te betalen inkomstenbelasting tenminste gelijk moet zijn aan het bedrag, dat op de laatst ingediende DA is betaald. Indien de belastingplichtige mocht verwachten dat hij in 2020 minder zal verdienen en daardoor minder inkomstenbelasting zou moeten betalen, dan had hij volgens dit artikel uiterlijk 15 februari 2020 de Inspecteur moeten verzoeken om in te stemmen met een lagere VA voor 2020. 

“Ik denk dat er niet veel mensen zijn geweest, die vóór 15 februari 2020 door hadden wat voor verwoestende effecten Covid-19 op de volksgezondheid en het sociaal-maatschappelijk leven zou hebben. Dus ook op de inkomsten van burgers en bedrijven. Als je de belastingplichtige in dit opzicht werkelijk tegemoet wenst te komen, dan had ook de eerder genoemde datum van 15 februari 2020 naar een later tijdstip verschoven moeten worden, bijvoorbeeld naar 15 mei 2020. Pragmatisch bekeken zou het zelfs beter zijn om voor de indiening van de VA 2020, het bepaalde in artikel 42 c van de wet tijdelijk op te schorten.” 

Shyamnarain vindt ook het handhaven van de uiterste datum voor indiening van de DA inkomstenbelasting 2019 voor lichamen op 30 juni 2020, niet realistisch. “Lichamen betalen inkomstenbelasting over de winst die hun bedrijf maakt. Om de DA inkomstenbelasting 2019 te kunnen doen, hebben zij de jaarcijfers over 2019 nodig. Normaal is het al een hele uitdaging om de jaarcijfers op tijd af te hebben. Maar in deze tijd van Covid-19 wordt dat helemaal een probleem, omdat door aangepaste werkschema’s bij accountantskantoren, de kans groot is dat jaarstukken van belastingplichtige lichamen niet op tijd af zullen zijn om uiterlijk 30 juni 2020 de DA 2019 te kunnen indienen. Het zou daarom goed zijn als ook de uiterlijke datum voor indiening van de DA inkomstenbelasting 2019 van lichamen, met enkele maanden wordt verschoven.”  
Advertenties