VHP royeert lid en berispt hoofdbestuurslid Ramdien
09 Apr, 16:31
foto


Het dagelijks bestuur van de VHP heeft het lid Shantie Changur per onmiddellijke ingang geroyeerd uit de partij vanwege zware beledigingen geuit aan het adres van penningmeester Sarwankoemar Badjalala. Het hoofdbestuurslid Harriet Ramdin is berispt wegens nalatigheid om de integriteit van de penningmeester te beschermen en krachtig te handelen. Zij moest haar verontschuldiging aanbieden aan Badjalala maar hij is op zijn standpunt gebleven en trekt zijn bedankbrief niet in. 

Verklaring van de VHP:
De VHP heeft kennis genomen van het besluit van drietal leden om te bedanken als lid van het hoofdbestuur van de partij. De partij betreurt het dat een onverkwikkelijk incident tussen enkele personen tot dit besluit heeft geleid. Het incident betreft de onheuse bejegening door een VHP-lid jegens de penningmeester met onfatsoenlijke en liederlijke taal. Een hoofdbestuurslid, dat dit incident heeft meegemaakt en er zelfs bij betrokken raakte, heeft naar het oordeel van het dagelijkse bestuur zich onvoldoende ingespannen om die situatie onder controle te brengen of het lid tot orde te roepen.

Het dagelijks bestuur heeft onmiddellijk na het incident hiervan nota genomen en alle inspanningen gepleegd om zich omstandig te laten informeren, door betrokkenen te horen en ruimte te geven voor wederhoor.
Het dagelijks bestuur heeft na alle partijen gehoord te hebben, het volgende besloten:
1. Het lid Sh. Changur per onmiddellijke ingang te royeren uit de partij,  vanwege  de zware beledigingen geuit aan de penningmeester en de bedreiging aan zijn adres, hetgeen hem schriftelijk is medegedeeld.
2. Het hoofdbestuurslid H. Ramdin te berispen wegens nalatigheid om de integriteit van de penningmeester en dat van het Bestuur te beschermen en krachtig te handelen als zijnde een verantwoordelijke hoofdbestuurslid. Zij is gevraagd aan de penningmeester haar verontschuldiging aan te bieden.

Helaas heeft de penningmeester, ondanks de aangeboden verontschuldigingen door het hoofdbestuurslid, de berisping, het royement en de inspanningen van het partijbestuur en de niet aflatende inspanningen door de voorzitter, gemeend te persisteren in zijn standpunt en het lidmaatschap van de VHP op te zeggen. 
Het bestuur betreurt het incident te zeerste alsook de besluiten, die in deze genomen zijn, maar meer nog het opzeggen van het lidmaatschap door de penningmeester.
De  voorzitter en het bestuur zullen nog alles in het werk stellen om deze zeer onverkwikkelijke zaak voor de betrokkenen en de partij tot een goed eind te brengen met een voor alle partijen bevredigend resultaat.