Suriname failliet?
10 Apr, 02:21
foto


In het artikel vertelt de minister van Financiën ons met droge ogen: “Staatsolie is niet bij machte de staat nu het laatste deel van het dividend voor 2019 te betalen”. Als reden hiervoor haalt hij de wereldcrisis aan, nu veroorzaakt door het Covid-19 virus dat pas vanaf 13 maart 2020 een rol ging spelen in Suriname. Hij gebruikt ook de recente olieprijsdaling als drogreden om ons zand in de ogen te strooien. De aardolieprijs daalde al op 26 februari 2020 vanwege ruzie tussen Saudi-Arabië en Rusland over productievermindering. Vol walging en onbegrip hebben wij kennisgenomen van deze grove leugens van minister Hoefdraad.

De regering zit al jaren in grote problemen, vanwege ondeskundig gevoerd financieel economisch beleid. Zij heeft in deze periode waarin zij de een na de andere lening afsloot, deze nooit gebruikt om ons land economisch te versterken. Showprojecten en propaganda werden opgevoerd om de verkiezingswinst veilig te stellen. Dit is ook de buitenlandse kredietwaardigheidsbureaus niet ontgaan en Suriname wordt tegenwoordig met een CCC+ kredietwaardering als een speculatief land met een enorm financieel risico gezien, met grote kans op faillissement.


(Betekenis rating codes. Bron: https://www.quora.com/)
  
Minister Hoefdraad moet eraan worden herinnerd dat alle economische gebeurtenissen een bepaalde doorlooptijd hebben. In ons geval kan er op dit moment nooit sprake van directe economische schade zijn, veroorzaakt door de lagere aardolieprijs of door het Coronavirus. Kan de minister ook hard maken hoeveel geld er nu al door de regering is besteed om het Covid-19 virus te bestrijden, waardoor er nu geen couponrente betaald kan worden over het jaar 2019? We zijn benieuwd! 

Hoe nu verder met Suriname?
STREI! heeft vorig jaar al in een vroeg stadium bekend gemaakt dat Suriname naar een discutabele CCC status zou worden gedegradeerd, als de regering het corruptief beleid van de afgelopen jaren zou continueren. In principe kan een land niet failliet raken, omdat elk land over gronden, technologie en bezittingen (vastgoed, bedrijven en intelligentsia) beschikt. Toch heeft Argentinië zich in 2003 failliet laten verklaren. Suriname is sterk afhankelijk van het buitenland, vanwege onze importeconomie en onze zwakke munt. Ook staat Suriname niet bekend als land dat zich op grote schaal bezighoudt met de binnenlandse productie van diverse food en non-food (export) producten. We hebben weinig eigen productie- en/of technologische bedrijven die het land van voedsel kunnen voorzien en eventueel als onderpand kunnen dienen bij een staatsbankroet situatie. 

Als de regering doorgaat met dit onveranderd destructief beleid van de afgelopen 10 jaren en geen oplossing wordt gevonden om de staatsschulden af te betalen of te saneren, zullen de afbetalingsproblemen zich opstapelen. Dit zal de tot oktober 2026 uitstaande Surinaamse obligatie nog meer schaden. Deze obligatie valt namelijk onder het Amerikaans recht en bij een eventuele default (Faillissement door het bv. niet kunnen betalen van de couponrente) kunnen de daartoe bevoegde Amerikaanse instanties alle internationale schepen en vliegtuigen met vracht van of naar Suriname aan de ketting leggen. Ook onze exportproducten komen dan op de veiling terecht.

Buitenlandse investeerders verliezen het vertrouwen en zullen toekomstige regeringen geen leningen verstrekken. Investeringen zullen uitblijven, waardoor wij in een isolement raken. Rente en inflatie gaan omhoog. Import van goederen is nagenoeg onmogelijk. De munteenheid stort in, met hyperinflatie als gevolg. Producten worden schaars en onbetaalbaar en werkeloosheid neemt toe. Velen kunnen zich deze tijd in de jaren tachtig na de coup nog goed herinneren. Het is een reëel scenario.

Enkele gevolgen van een faillissement of (staats)schuldencrisis in Suriname kunnen zijn:
• Een economische crisis omdat de nationale markt instort, en investeerders en buitenlandse handelspartijen het land zullen mijden.
• Een valutacrisis omdat men niet meer wil handelen of investeren in de nationale munt. Investeerders trekken hun geld terug of laten het 'vluchten' in buitenlandse valuta. Dit zorgt voor hoge inflaties en devaluatie van de Surinaamse munt of zelfs ruilhandel, omdat de SRD dan niets meer waard is.
• Een bancaire crisis waardoor spaargeld van de spaarders niet gegarandeerd is. Banken kunnen omvallen door gebrek aan liquiditeit.
• Bezuinigingen bij de overheid die tot ontslagen en werkloosheidsstijging zullen leiden. Salarisverlagingen, versobering van arbeidsvoorwaarden en subsidies en lagere uitkeringen zijn dan meer dan ooit reëel.

Uiteindelijk kunnen de gevolgen van een staatsbankroet leiden tot verwoesting van onze economie, en een sociale crisis. Hiertoe vallen onder andere: rellen, burgeroorlog, politieke instabiliteit, opkomst van extremisme, en soms ook internationale agressie. 
STREI! kan in ieder geval een ding vaststellen: ons koosnaampje Swit Sranan staat flink op het spel!

Peter M Wolff                     
#STREI!