Bedrijfsleven en Assembleeleden willen snel vonnis kort gedingen
06 Apr, 11:15
foto


Het bedrijfsleven en de fracties van de NPS/VHP hebben de kortgedingrechter gevraagd om hun zaken met spoed te behandelen. Zij procederen afzonderlijk tegen de 'valutawet'. Het Hof van Justitie heeft diverse zittingen uitgesteld in verband met Covid-19. Kort gedingen komen één keer per maand op de rol. De rechter heeft positief gereageerd op de verzoeken. Over twee weken moet de tegenpartij (de Staat) reageren op de kort gedingen die aanhangig zijn gemaakt.  

Fractieleden van de VHP en de NPS willen via de rechter gedaan krijgen dat de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren (valutawet) wordt opgeschort. De wet mag geen rechtskracht hebben totdat het Constitutioneel Hof een oordeel geeft over de (on)grondwettelijkheid hiervan. De initiatiefnemers van deze wet hebben volgens de Assembleeleden een geheel nieuwe wet met een andere naam goedgekeurd dan waarvoor ze waren geconvoceerd. Protesten hiertegen hebben niet geholpen. 

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten en de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen willen dat de rechter de Staat verbiedt de valutawet toe te passen, totdat deze getoetst wordt door het Constitutioneel Hof. De wet zou volgens de eisers strijdig zijn met de grondwet en andere wetten. Zij voeren aan dat de wet direct en drastisch ingrijpt in de grondrechten van eisers. 

Aan een Toezichtsorgaan worden oneigenlijke bevoegdheden verleend dat op basis van willekeur kan inhaken in de persoonlijke levenssfeer van eisers. De rechtszekerheid en bestaanszekerheid van honderden ondernemingen en duizenden gezinnen worden met deze wet op de proef gesteld. Gehoopt wordt dat uiterlijk eind van de maand vonnis kan worden gewezen in de zaak, die een zeer spoedeisend karakter heeft volgens de indieners. 

Tuesday 26 May
Monday 25 May
Sunday 24 May