Een woord van dank
05 Apr, 20:39
foto


De pandemie van Covid-19 heeft de hele wereld getroffen. Helaas is Suriname daar geen uitzondering op. De verpleging is een zeer verantwoordelijk beroep dat echter ook de nodige risico’s met zich meebrengt.

We zijn verantwoordelijk voor een juiste behandeling van de patiënt die met in acht name van protocollen een schakel zijn in het geheel herstelproces van de patiënt. Zoals je mensen heb met verschillende karaktereigenschappen, heb je ook patiënten met verschillende opstellingen, de ene werkt actiever mee dan de andere, echter heb je ook patiënten waarvan je denkt, deze maakt me bewust het leven zuur. Toch zijn we verplicht alle patiënten zo goed als mogelijk te behandelen, we hebben zelfs een eed afgelegd waarin dat is vastgelegd. Over de gevaren waaraan we bloot zijn gesteld, hoef ik niet veel uit te wijden. We worden overspoeld met informatie over Covid-19, ook over het besmettingsgevaar dat deze nieuwe coronavirus met zich heeft meegebracht. We gaan als verpleegkundige onze verantwoordelijkheid niet uit de weg.

De verpleegkundigen zijn ook mens met bloed en gevoelens, ik en ik denk met mij vele verpleegkundigen, krijgen soms het gevoel dat wij niet de waardering krijgen die ons toekomt. Ons salaris aan het eind van de maand is de financiële vergoeding die tegenover je arbeid staat, daarover wil ik in deze niet op ingaan. Waarop ik wel wil ingaan is het extra schouderklopje of een gebaar naar ons werkers in de gezondheidssector toe. De afgelopen week hebben we een prachtig gebaar naar ons toe mogen zien. Het ministerie van LVV heeft samen met enkele stakeholders een verkoopactie op touw gezet van onder andere groenten, fruit en melkproducten. Het was niet alleen een prachtig gebaar, maar ook een zeer geslaagde met kwalitatief goede producten tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Men is naar ons toegekomen op onze werklocatie en hebben dus de producten naar ons toegebracht, service with a smile.

We zijn alle actoren van deze verkoopactie dankbaar, in het bijzonder minister Rabin Parmessar, waarvan wij weten dat hij werkers in de gezondheidssector een warm hart toedraagt. Uw verkoopactie was succesvol, in uw doel om erkentelijkheid te tonen naar ons werkers in de gezondheidssector  en wij appreciëren het ten zeerste. Het zou ons goed stemmen als meerdere instanties, ondernemingen uw voorbeeld zouden volgen. Ik wil u nogmaals dankzeggen voor de verkoopactie en spreek de hoop uit dat het zal worden herhaald.

Patricia Sabajo,
Verpleegkundige
Advertenties