Suriname dreigt opnieuw in diepe chaos te belanden
25 Mar, 09:24
foto


De Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) kan zich niet terugvinden in de wijze waarop de Wet controle valutaverkeer en transactiekantoren zaterdag in De Nationale Assemblee (DNA) is behandeld en aangenomen. Vóór de behandeling van de ontwerpwet in tweede ronde begon, werd DNA door de initiatiefnemers geconfronteerd met een Nota van Wijziging, die naar onze mening niet aansloot op de oorspronkelijke wijziging van de Wet op Geldwisselkantoren van 2012. Deze Nota van wijziging was ook voor de DOE-fractie een compleet nieuwe insteek.

Fractieleider Carl Breeveld heeft daarom ook gepleit voor verdaging van de vergadering, zodat het nieuwe wetsproduct kon worden bestudeerd door zowel DNA-leden als actoren in onze samenleving. Hierdoor zou draagvlak gecreëerd worden. Deelname aan de verdere beraadslagingen vond de DOE-fractie niet nodig, omdat de meerderheid koos voor voortzetting van de behandeling, terwijl er nauwelijks ruimte was om dit wetsproduct nader te bestuderen.

Verschillende actoren in de samenleving waaronder banken, vakbonden, aannemers, verzekeringsbedrijven en wisselkantoren hebben dan ook na aanname hun afkeuring hierover uitgesproken. Dinsdag waren zelfs banken eerder gesloten en naar verluidt zullen die tot nader order gesloten blijven. Hoe zullen burgers deze week hun salarissen ontvangen die door werkgevers op de banken worden overgemaakt?

De wet moet als doel hebben de ontwaarding van de SRD tegen te gaan. Dit zal niet werken, zoals deze nooit heeft gewerkt tijdens de jaren tachtig. Het zal alleen maar de zwarte markt verder stimuleren en valutakoersen en de prijzen negatief beïnvloeden. De totale samenleving zal weer verworden tot een chaos. Bedrijven zullen over de kop gaan en de werkloosheid zal een vlucht nemen. Slechts enkelen, z.a. partij financiers van de coalitie en bevriende bedrijven zullen profiteren van de situatie en zichzelf verrijken.

DOE heeft steeds betoogt dat slechts behoorlijk bestuur en verhoging van productie kan bijdragen tot het bereiken van dit doel, en niet deze ingreep die gepleegd wordt om wettelijk de koers van de USD te bepalen. Tijdens de behandeling in eerste ronde is dat ook door de DOE-fractie betoogd. De slechte positie waarin de SRD zich op dit moment bevindt, houdt verband met het slecht gevoerd beleid, waarin geen vertrouwen is.

DOE vindt dat de koers van de buitenlandse valuta verder omhoog schoot toen het USD-miljoenenschandaal bij de Centrale Bank rond de kasreservemiddelen openbaar werd. Die oorzaak is bij de behandeling door de coalitie heel slim buiten beschouwing gelaten. De samenleving vluchtte in de USD als gevolg van de slechte economische situatie in ons land.

Burgers kunnen nu in Suriname geen transacties meer doen in vreemde valuta en er wordt, volgens de nieuwe wet, een unit in het leven geroepen die, buiten bestaande rechtsinstituten om, controle hierop zal moeten uitoefenen. Hierbij wordt voorbij gegaan aan een van de taken van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) als monetaire autoriteit. Zij is het toezichthoudend orgaan voor financiële transacties. Wat er naar onze mening moest gebeuren is daadwerkelijke uitvoering van de Bankwet waarin een prominente rol is weggelegd voor de CBvS.

DOE is altijd voorstander geweest van ordening van onze samenleving, waaronder het plegen van normale betalingen in SRD en het plegen van slechts bepaalde transacties in valuta nationaal. Evenwel weet de partij zo goed als zeker dat dit doel door aanname van deze wet niet bereikt zal worden. Daarom wordt het standpunt gehandhaafd dat deze wet in deze vorm niet ten goede komt van de samenleving en roept de totale samenleving op krachtig hiertegen te protesteren.

De Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE)
Advertenties

Saturday 26 September
Friday 25 September
Thursday 24 September