Covid-19-advies: Parlement stop met vergaderen
24 Mar, 09:59
foto


Gezien de ontwikkelingen van Covid-19 en de vele maatregelen die het crisisteam en NCCR dagelijks moeten nemen om het virus zoveel mogelijk in te dammen, is het goed om kritisch te kijken naar alle plekken waar er mensen bij elkaar komen. Ik wil in dit artikel mijn aandacht focussen op het hoogste college van staat.

Het is een feit: mensenbijeenkomsten stimuleren de verspreiding van dit virus. Het advies van zowel de WHO als de CDC is dat groepen van meer dan 50 personen afgeraden wordt om bij elkaar te zijn. De districtscommissaris, op instructie van de regering handelde ook conform de richtlijnen en dat is prijzenswaardig. Vooralsnog is het een verantwoordelijkheid van het individu, maar het zal niet lang duren dat de overheid met haar ten diensten staande middelen ook zal ingrijpen als men de adviezen van de regering niet opvolgt. De "tequila party" is daar een goed voorbeeld van.

Ik kijk dagelijks naar de persconferenties van de overheid. En kijk elke dag ook uit naar de maatregelen die op dagbasis worden genomen. Tot nu toe heb ik niets gehoord van een advies naar ons parlement. Ons parlement telt 51 assembleeleden. In de volgende onderbouwing wil ik het crisisteam slechts aangeven wat het nut is van het stopzetten van de bijeenkomst van parlementariërs.
Het parlement, indien in vergadering bijeen, telt de volgende personen bij elkaar:
De assembleeleden, maximaal 51
De griffiers en substituut-griffiers
De regeringsleden (maximaal 19)
De technische ondersteuners van de regering (juristen, beleidsmedewerkers, adviseurs, secretarissen)
De technische ondersteuners van het parlement (juristen)
De administratieve krachten van het parlement
De media
Publiek?
Bewakingsmedewerkers
Transportmedewerkers e.a.
Een voorzichtige schatting levert een aantal van meer dan 100 personen per vergadering bij elkaar op een plaats.

Als wij verder kijken naar de inrichting van het parlement, zitten zowel parlementariërs als regeringslieden op minder dan 1 meter afstand van elkaar. Geheel tegen het advies welke wij als gezondheidsmedewerkers dagelijks geven aan personen, bedrijven etc. Tevens is een heel belangrijk advies dat gegeven wordt: "social distancing". Dat houdt in dat mensen zoveel mogelijk worden geadviseerd om zich sociaal te isoleren. Het “contact” met iemand wordt door de WHO omschreven als: "face-to-face" contact met een persoon binnen 1 meter afstand voor langer dan 15 minuten. Dat het parlement nu nog functioneert in deze Covid-19-tijd, gaat mijn verstand te boven. Er zijn geen dringende zaken die het parlement regarderen. De overheid is dagelijks in contact met het volk via de persconferenties. Wij moeten beseffen dat wij NU in een gezondheidscrisis zitten. Het parlement zou alleen bij elkaar mogen komen om bv. te beslissen over ingrijpende maatregelen om meer gelden beschikbaar te stellen of een crisisoplossing te zoeken indien nodig.

Ik roep hierbij de regering, m.n. het crisisteam en het NCCR op, om per heden, de vergaderingen en bijeenkomsten in het parlement voorlopig op te schorten en de eigen gegeven adviezen naar de samenleving, ook toe te passen op het parlement.

Onze volksvertegenwoordigers zijn trouwens ook dagelijks in contact met het volk en vanwege preventie van transmissie is het meer dan logisch en verstandig, om het goede voorbeeld te geven naar de samenleving. Anders kon de "tequila party" toch ook zijn doorgegaan?

Regering: "Doe het"!

Drs. Amar N.Ramadhin
Huisarts
Advertenties

Saturday 24 October
Friday 23 October
Thursday 22 October