Abdoel: Valse informatie over wetswijziging toezicht cambio's
20 Mar 2020, 06:38
foto
Amzad Abdoel, initiatiefnemer wijziging van Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012.


In de samenleving is er door verspreiding van valse informatie behoorlijk wat ruis ontstaan dat bij wet later op de dag vastgesteld zal worden dat vreemde valuta van de gemeenschap omgezet zal worden in SRD. "Dit is bezijdens de waarheid. Ook dat u uw vreemde valuta niet zal kunnen lichten en in SRD uw geld krijgt, is niet waar. De initiatiefnemers hebben een wijziging van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 ingediend in De Nationale Assemblee, om de koersopdrijving en de abnormale prijsopdrijving tegen te gaan". Dit zegt initiatiefnemer Amzad Abdoel (NDP). De initiatiefwet wordt vandaag in behandeling genomen door De Nationale Assemblee. De vergadering is gepland voor 10.00 uur. 

Bij de voorbereiding van deze wet hebben de initiatiefnemers veel input gehad over wat er allemaal gedaan kan worden om het valutaverkeer beter te ordenen en het volk beter te beschermen. Zo worden er op dit moment verschillende koersen gehanteerd die weer van invloed zijn op de prijzen van goederen en diensten. Er zijn koop en verkoop contracten gesloten waarbij de koper in SRD verdient maar het af te lossen bedrag tegen de dagkoers wordt berekend. Bedrijven die hun goederen en diensten uitsluitend in vreemde valuta aanbieden, hanteren dagelijks een andere koers. De gemeenschap heeft enorm veel last hiervan, benadrukt Abdoel. Met de huidige situatie dreigen velen hun gekochte huizen, auto's enz. te verliezen.

Al deze zaken zijn onder de aandacht van de initiatiefnemers en de commissie van rapporteurs gebracht. "En hiervoor  proberen wij een oplossing te vinden. Wij kijken ook hoe wij ervoor kunnen zorgen dat vreemde valuta gekanaliseerd kan worden naar de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Dit, ter versterking van de positie van de internationale reserves van de CBvS. "Met de huidige Covid-19 wereldcrisis moet er daaraan gedacht worden, willen we op korte termijn en lange termijn de importen van basisgoederen en medicamenten veilig stellen. Het verbieden van contante transacties in vreemde valuta zou de druk van de wisselkoers enigszins verlichten. Ook dit wordt bestudeerd," zegt Abdoel. 

De initiatiefnemers kijken samen met de commissie van rapporteurs naar alle voorstellen die concreet zijn gedaan. "Wat we kunnen, zullen we meenemen ten bate van het volk. Ons doel is niets anders dan de valutatransacties en het valutaverkeer zodanig te ordenen dan het volk adequaat beschermd wordt," voert Abdoel aan. 
Advertenties

Saturday 18 May
Friday 17 May
Thursday 16 May