Weer een mislukte benoeming van een governor?
16 Mar 2020, 12:57
foto


Het benoemen van een governor voor een centrale bank is vaak een politieke keuze. Hierbij is het belangrijk dat de kandidaat integer, betrouwbaar, monetair en macro-economisch goed onderlegd is. Het is daarom belangrijk dat hij/zij jarenlange ervaring heeft in de internationale investeringswereld, over een groot internationaal netwerk beschikt én de technische macro-economische wetmatigheden aantoonbaar beheerst. 

De aanstelling van Maurice Roemer voor deze functie heeft velen de wenkbrauwen doen fronsen, omdat de man niet aan het geschetste profiel voldoet. Een opleiding tot bedrijfseconoom en jarenlange ervaring in de verzekeringswereld is onvoldoende voor het uitvoeren van het ingewikkelde macro-economisch en monetair beleid van een land. Een centrale bank is namelijk een instituut waarvan wordt verwacht dat het:
de inflatie (prijsstabiliteit) beheerst, 
de economische groei bevordert,
een goed monetair beleid in samenwerking met de regering uitvoert,
streng toezicht houdt op financiële instellingen.

Bij de eerste persconferentie van de heer Roemer werden de twijfels over zijn geforceerde aanstelling al snel groter. Hoewel er per medium één vraag mocht worden gesteld, kon de governor geen passende antwoorden geven op simpele vragen. Hij bleef de antwoorden schuldig over het nieuw te voeren beleid en maatregelen om de afbrokkelende economische situatie in het land een halt toe te roepen. Ook vragen over de verdwenen miljoenen bij de CBvS bleven onbeantwoord. Dit was een grote teleurstelling. 

Suriname heeft genoeg geschikte en oprechte economen in binnen- en buitenland om de belangrijke post van governor van de Centrale Bank van Suriname te vervullen. Capabele kandidaten houden echter bewust de boot af, omdat er momenteel geen eer te behalen valt aan deze post én omdat zij hun integriteit niet op het spel willen zetten. De regering Bouterse heeft vaak bewezen dat zij professioneel macro-economisch beleid niet stimuleert, maar juist tegenwerkt (ontslag Gersie en aanstelling van Van Trikt). We hebben de afgelopen jaren gezien dat zij de CBvS als een pinautomaat gebruikt voor twijfelachtige projecten, die niet eerst aan DNA zijn voorgelegd. Ook voor monetaire financiering draait men de handen niet om. 

De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) is al geruime tijd bezig om de US$ 330 miljoen aan kasreserve tegen ongeoorloofd gebruik te beschermen. Hiervoor onderhandelde men over een betalingsregeling voor de gebruikte US$ 100 miljoen termijndeposito door de Centrale Bank van Suriname. Nu blijkt dat de CBvS een vrijwaringsclausule in het betalingscontract wil opnemen. Dit zou beteken dat de leiding en de raad van commissarissen van de CBvS niet kunnen worden vervolgd voor wanbeleid en/of diefstal van gelden. Niet via het civiele recht, maar ook niet via het strafrecht. Dit is hetzelfde als wanneer u uw spaarsaldo bij de bank wil opnemen en de bank tegen u zegt: “Mevrouw, meneer, het klopt dat u SRD 3300 bij ons hebt gespaard. We zullen het aan u in termijnen uitkeren, zoals het óns uitkomt. En...oh ja… We hebben het contract aangepast, zodat u niet naar de rechter kunt als u het er niet mee eens bent”.

STREI! wil governor Maurice Roemer hierbij oproepen om zich niet te laten lenen voor het straffeloos maken van nog meer criminele daden van deze regering. Houdt uw rug recht en laat uw integriteit gelden. Kijkt u objectief en met een schoon geweten naar de zaken die nodig zijn om het monetair beleid van Suriname weer sterk te maken. Het is wat het is, u bent al aangesteld door deze regering om de zorgelijke situatie waarin de economie van Suriname zich bevindt op te lossen. Het is daarom nu te laat om te bakkeleien over deskundigheid die voor deze job wel nodig is. Het is zaak dat u de juiste experts om u heen verzameld, zoek de deskundigheid binnen en buiten Suriname en zoek toenadering tot internationale instanties als de Wereldbank en IMF. Durf bovendien een kritische en serieuze gesprekspartner voor de overheid te zijn.
 
STREI! doet ook een oproep aan het Surinaamse volk om vooral nu extra kritisch te zijn en uw stem te laten horen bij de komende verkiezingen. Nu is de kans om indirect voor een sterkere Centrale Bank van Suriname te kiezen. Laten we deze kans aangrijpen om de waarde van onze eigen valuta weer te stabiliseren en op termijn te versterken. Maurice Roemer zal gewogen worden om het feit of hij wel of niet aan de leiband van deze regering zal lopen, net als velen voor hem. Dan zal ook hij roemloos de geschiedenis ingaan.

Peter M Wolff                                          
#STREI!
Advertenties