Abrahams: Doekhie komt niet op de kandidatenlijst Nickerie
08 Mar 2020, 02:58
foto
Een spoed instructievergadering van de NDP-structuren in Nickerie zaterdagavond. Coördinator Ramon Abrahams geeft de richtlijnen van de partij door.


"Deze man die hier staat, deze coördinator, politiek werk ik niet meer met Doekhie. Nogmaals, politiek werkt Abrahams niet meer met Doekhie", zei Ramon Abrahams, ondervoorzitter van de NDP en coördinator van Nickerie zaterdagavond op een spoed instructievergadering van de partijstructuren. "Zo hoort het, zo hoort het, zo hoort het", krijgt Abrahams luid applaus van de vergadering. "Doekhie komt niet op de lijst van Nickerie", deelt hij mee tot genoegen van de vergadering. "Ik ga het nog een keer herhalen: Doekhie komt niet voor op de lijst van Nickerie. Abrahams heeft dat gezegd." 

Abrahams zegt geen ruzie te hebben met Doekhie. Als vriend gaat hij met hem praten. "Politiek mi nanga a man no habi tori. Ik heb geen boodschap politiek voor meneer Doekhie'. Wat betreft de organisatie van de partij in Nickerie gaat dat via Abrahams als coördinator. Van niemand anders moeten structuren opdrachten uitvoeren. "De enige die daar verandering in kan brengen is de voorzitter van de partij, D.D.Bouterse. Nobody else." 

De druppel die de emmer heeft doen overlopen bij Abrahams is dat Rachied Doekhie naar het partijcentrum in Nickerie is gegaan en vroeg om de sleutel. Die heeft hij niet gekregen. Partijvoorzitter Desi Bouterse heeft Doekhie laten weten dat hij moet afstemmen met coördinator Abrahams. Dat heeft hij niet gedaan. Toen hij de sleutel niet kreeg, heeft Doekhie het slot opengebroken. Hij heeft een ander slot gezet op het gebouw dat aan Doekhie toebehoort. Er is geen contract getekend tussen Doekhie en de NDP voor gebruik van het centrum. Abrahams zegt dat hij nooit meer een poot zal zetten in dat partijcentrum. Hij heeft al een ander pand gevonden aan de Waterloostraat dat in orde wordt gemaakt nu. Over een paar weken zal de opening plaatsvinden met een massameeting. 

Abrahams haalt aan dat binnen de afdeling Nickerie een grote verdeeldheid was. Partijvoorzitter Bouterse heeft bijkans een jaar geleden gesprekken gevoerd met verschillende groepen en personen. Uiteindelijk zijn er verkiezingen gehouden en de rust keerde terug. De afgelopen negen maanden is er volgens Abrahams hard gewerkt in Nickerie en er is veel bereikt. De eerste zetel is veiliggesteld en gewerkt wordt aan de tweede zetel. De kans is groot volgens Abrahams dat er een derde zetel in zit. Al die tijd was er toch nog een stoorzender die steeds de media opzocht. Doekhie was niet op de vergaderingen van de NDP te zien. 

Om de gelederen goed te sluiten en in eenheid op te trekken is partijleider Bouterse afgelopen weekend naar Nickerie geweest. Er zijn diverse gesprekken gevoerd. Abrahams zegt dat met Doekhie afspraken zijn gemaakt. De partijvoorzitter heeft geen beslissingen genomen. Nadat Bouterse terugkeerde naar de stad, namen zaken toch een verkeerde wending aan, waarbij de handeling van Doekhie om het slot open te breken te ver is gegaan. "Iemand die geen leiding kan accepteren, zal nooit leiding kunnen geven," merkte Abrahams op. 

Abrahams hield zijn gehoor voor dat in 2015 al afgesproken was dat Doekhie lijsttrekker zou worden, waarna hij later zou bedanken. Zijn plaats in De Nationale Assemblee zou dan Hanisha Jairam innemen. Doekhie heeft zich niet gehouden aan de afspraak en is nog steeds Assembleelid. Abrahams begrijpt niet waarom Doekhie weer lijsttrekker wil worden. Dit zal niet gebeuren, benadrukte Abrahams. Hij heeft ook met de partijvoorzitter deze kwestie besproken en groen licht gekregen om de stand van zaken door te geven. "Doekhie is niet belast met de leiding in Nickerie," benadrukte Abrahams. Hij wordt gerespecteerd als volwaardig lid en als Assembleelid. Abrahams zei dat wanneer Doekhie weer uitkomt in de media hij hem wel zal antwoorden. De structuren in Nickerie moeten Doekhie niet bespreken en dit overlaten aan Abrahams. 
Advertenties