SZF geeft openheid van zaken in persconferentie
27 Feb, 06:26
foto
Rick Kromodihardjo, directeur van SZF.


Het bestuur en de directie van het Staatsziekenfonds (SZF) zullen vanmiddag op een persconferentie openheid van zaken geven. “We zijn het aan de gemeenschap verplicht, mede naar aanleiding van de onjuiste berichtgeving die de afgelopen periode is verschenen in de pers en social media. Wij zijn er voor de gemeenschap en daarom verdient zij het ook dat de juiste informatie wordt gepresenteerd”, zegt directeur Rick Kromodihardjo aan Starnieuws. 

Het SZF verzekert sinds 1 december 2016 bijkans driekwart van de verzekerdenpopulatie in Suriname. Hiermee is het SZF direct verantwoordelijk voor de zorg van dit deel van de bevolking. Een belangrijke verantwoordelijkheid waaraan volgens Kromodihardjo niet voorbijgegaan mag worden. Hij merkt op dat het SZF nu in een progressieve ontwikkelingsfase verkeert, waarbij sprake is van vernieuwing, verandering en verbetering. “Deze ontwikkeling is een resultaat van de hoge prioriteit die de regering geeft aan een goed werkend gezondheidszorgsysteem, waarbij iedereen in Suriname verzekerd is van medische zorg”, stelt Kromodihardjo.

“In dit streven van de regering vervult het SZF de belangrijke functie van zorginkoper, maar schromen wij niet ervoor ook de rol van zorgverlener op ons te nemen om zodoende het beste voor onze cliënten te waarborgen en aanwezige hiaten binnen de zorgsector weg te nemen.” Ter illustratie verwijst de SZF-topman naar de instelling van huisartsenposten op verschillende strategische plekken, zodat de patiënten ook op tijdstippen waarop hun huisartsen geen poli heeft, kan worden geholpen. Tevens wordt hiermee de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo enigszins ontlast. Hierdoor kunnen de zorg en expertise van de Spoedeisende Hulp beter ingezet worden voor patiënten die acute, gespecialiseerde ziekenhuiszorg nodig hebben. Geluiden dat het SZF hiermee tegen haar statuten in handelt, bestrijdt de directeur met klem.

Omwille van de transparantie en internationale standaarden is het SZF bezig met de uitvoering van een digitaliseringsprogramma, waarbij de verschillende zorgverleners de gang van de patiënt goed kunnen volgen, legt Kromodihardjo uit. Hierdoor hoeft de patiënt niet onnodig dubbele onderzoeken te doen, terwijl de behandelaar zich meteen een compleet beeld kan vormen. De directeur schetst de werking van het systeem: “Met de digitalisering van de zorgprocessen heeft de zorgverlener met een druk op de knop inzage in de voorgeschiedenis van zijn patiënt en welke medicatie die gebruikt. Ook hoeft de patiënt zijn lab- en röntgenuitslagen niet meer zelf op te halen, omdat die via het systeem direct te benaderen zijn door de arts. Indien de arts een fout maakt bij het voorschrijven van medicatie, krijgt hij meteen een melding van het systeem.”

De zorg in Suriname is namelijk momenteel zo complex georganiseerd, dat er zowel voor het SZF, de artsen als de cliënten onvoldoende overzicht en inzicht is. Digitalisering maakt het mogelijk om fundamentele veranderingen in de bedrijfsvoering door te voeren. Het effect van het automatiseringsprogramma van het SZF zal zich richten op het verbeteren van de zorgprocessen, daarbij gebruikmakend van de mogelijkheden van digitalisering en technologie. Bovendien moet dit resulteren in een verhoogde efficiëntie, zodat besparingen kunnen worden geherinvesteerd in een verdere verbetering van de zorg voor iedereen. Op de persconferentie wordt nader ingegaan op het beleid. 

Thursday 02 April
Wednesday 01 April
Tuesday 31 March