Mathoera vraagt opheldering president aanschaf voertuigen
24 Feb 2020, 08:33
foto
Assembleelid Krishna Mathoera


Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) heeft vragen gesteld aan president Desi Bouterse over verantwoording van aankoop voertuigen voor de politie en voor diverse ministeries. Zij wil weten waarom er gekozen is voor Rudisa Motor Campany om de voertuigen te kopen en waarom er geen openbare aanbesteding is geweest. Zij stelt ook vragen over resoluties die getekend zijn voor aanschaf van 22 auto's van het merk Ssang Young type Musso 4WD voor US$ 605.000 of de tegenwaarde in Surinaams Courant. Er is een machtiging verleend om ter beschikking te stellen aan Rudisa Motor Company voor het aanschaffen van 22  voertuigen van het merk Ssang Young type Y 400 voor US$ 844.800 of de tegenwaarde in Surinaams Courant.

De politie heeft volgens informatie van Mathoera 75 pick-ups, 4 bussen en 50 motor- en bromfietsen geleverd gekregen van Rudisa. De voertuigen zijn volgens haar essentieel bij preventie van criminaliteit en hulpverlening door de politie. De vragen die het Assembleelid via Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons stelt aan de president zijn:  
1. Hoeveel auto’s heeft de politie precies gekregen? Hoeveel hiervan zijn opvallend en hoeveel onopvallend?
2. Hoe zijn deze auto’s gefinancierd? Wat heeft het de Staat gekost en welk begrotingsartikel is belast?
3. Volgens mijn informatie is er geen openbare aanbesteding gehouden. Klopt deze informatie? Zo ja, waarom is afgeweken van het houden van een openbare aanbesteding? Waarom is afgeweken van de wettelijke regelingen hiertoe?
4. Waarom is gekozen voor het bedrijf  Rudisa Motor Company?
5. Waarom is gekozen voor het merk Ssang Young Musso 4WD, dat een hogere benzineverbruik heeft?
6. Is het juist dat deze auto’s 'geserviced' worden bij Rudisa en een service beurt, bijkans 2700 SRD kost, tweemaal van wat een normale 'servicebeurt' kost? Zo niet, hoe is het onderhoud geregeld en wat kost de service van deze auto’s?
7. Is de afdeling Beheers en beleidsondersteuning van het Korps Politie Suriname betrokken bij deze aankoop en op welke wijze?
8. Zijn er technische specificaties opgesteld van de aan te schaffen auto’s en kan ik de beschikking krijgen hiervan?

Resoluties 
Op 3 januari 2019 zijn twee resoluties door de president getekend voor aanschaf van voertuigen. 
Mathoera schrijft dat het gaat om:
1. resolutie no 4505/13.108/18 waarbij U aan de Minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie machtiging verleent om ter beschikking te stellen aan Rudisa Motor Company N.V. in verband met het aanschaffen van 22 tal voertuigen van het merk Ssang Young type Musso 4WD een bedrag van 605.000 USD of de tegenwaarde in Surinaams Courant.
2. resolutie 4483/ 13.106/18 waarbij U eveneens aan de Minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie machtiging verleent om ter beschikking te stellen aan Rudisa Motor Company N.V. in verband met het aanschaffen van 22 tal voertuigen van het merk Ssang Young type Y 400 een bedrag van 844.800 USD of de tegenwaarde in Surinaams Courant.

Voor de aanschaf van 44 voertuigen is een bedrag gemoeid van 1.449.800 US$. 
1. Waarom is afgeweken van het houden van een openbare aanbesteding?  Wat was de noodzaak ervan?
2. Waarom is gekozen voor het bedrijf  Rudisa Motor Company?
3. Waarom is gekozen voor het merk Ssang Young?
4. Voor welke Ministeries, diensten of functionarissen zijn deze auto's bestemd? Kan ik een overzicht krijgen hiervan?
5. Zijn deze auto’s al geleverd? En Sedert wanneer?
6. Waarom kon niet volstaan worden met goedkopere auto’s, gelet op de crisis waarin Suriname nu verkeert?
7. Zijn er technische specificaties opgesteld van de aan te schaffen auto’s en kan ik de beschikking krijgen hiervan?

U kunt de resoluties hier downloaden. 
pdf-icon.gif Afwijkingsresolutie_leveren_22-tal_dienstvoertuigen_gunning_(ID_44041).pdf     pdf-icon.gif Afwijkingsresolutie_leveren_22tal_dienstvoertuigen_(ID_44040).pdf                
Advertenties

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April