Frangie: Roemer zal geschonden vertrouwen herstellen
23 Feb 2020, 02:33
foto
Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging feliciteert Maurice Roemer met zijn benoeming als governor. (Foto: René Gompers)


 Eblein Frangie, voorzitter van de Bankiersvereniging is 'content' over de benoeming van Maurice Roemer tot governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Frangie is ervan overtuigd dat Roemer in staat is om het geschonden vertrouwen in CBvS te herstellen. 

“We zijn tevreden dat de president gekozen heeft voor een breed gedragen kandidaat,” geeft Frangie in gesprek met journalisten aan. “Hij is voorgedragen door de Bankiersvereniging, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten. Hij heeft het vertrouwen en de ondersteuning van ons, en hij voldoet aan het profiel dat we hebben opgesteld.” 

Frangie deelt mee dat nu er weer een governor is, er aan dringende zaken gewerkt kan worden die met de kasreserve te maken hebben. Er is US$ 100 miljoen uit de kasreserves die de particuliere banken aan de CBvS hadden toevertrouwd, zonder toestemming en zonder duidelijke bestemming, gebruikt. Over de resterende US$ 330 miljoen hebben de banken met nieuwe overeenkomsten tussen de Centrale Bank en de overheid, harde afspraken gemaakt. 

“Het plan is af, het moet nog geformaliseerd en uitgevoerd worden,” geeft Frangie aan. “Het contract moet ook nog met de governor doorgenomen worden. Het vertrouwen moet terug komen; vertrouwen komt te voet en gaat te paard.” Gehoopt wordt om het akkoord deze week te ondertekenen, waardoor alleen gezamenlijk besloten kan worden hoe het geld geïnvesteerd zal worden. Door het veiligstellen van de kasreserve kan niemand hier zonder handtekeningen van de particuliere bankdirecteuren aan komen. 

René Gompers
Advertenties