VHP: Proeve voldoet niet aan bepalingen Bankwet
10 Feb 2020, 11:24
foto


De VHP vindt dat de Bankwet nageleefd moet worden. In een verklaring voert de oranje partij aan dat Sigmund Proeve, die voorgedragen is door president Desi Bouterse als tijdelijke governor, niet voldoet aan de bepalingen van de wet. De VHP kijkt uit naar het aangekondigde antecedenten onderzoek. Proeve heeft als directeur DSB verlaten onder zorgwekkende omstandigheden, waarna een onderzoek tegen hem is ingesteld. Op grond van de Bankwet zou hij niet in aanmerking komen voor het bekleden van deze functie. 

Oplossing van de voortgaande monetair-financiële crisis vereist daadkracht, professionele expertise en prudent vertrouwenwekkend beleid. Het aftreden en daaropvolgende arrestatie van de voormalige governor, Robert van Trikt, in combinatie met de onwettige aanwending van de commerciële kasreserve, heeft bijgedragen tot de verdere verdieping van de crisis en heeft het imago nationaal en internationaal nadrukkelijk geschaad, met alle gevolgen van dien, meent de VHP. 

Nu de president heeft besloten een tijdelijke nieuwe governor te benoemen, kijkt de VHP uit naar een spoedig herstel van de monetaire instabiliteit. In deze fase zal de nieuwe governor met de hoogste prioriteit draagvlak en vertrouwen moeten creëren. Een structurele en effectieve samenwerking met de Surinaamse Bankiersvereniging wordt als een onvoorwaardelijke conditie beschouwd om nationale en internationale vertrouwen te herstellen. 

De VHP zal het handelen van de nieuwe governor nauwlettend en kritisch blijven volgen. De partij blijft van mening dat een van de eerste taken van de nieuwe governor moet zijn op een transparante en gedetailleerde wijze de besteding en de grondslag daarvoor aan de gemeenschap uit een te zetten. Terwijl eenieder uitkijkt naar het broodnodige vertrouwen in het monetair-financieel systeem en de verantwoordelijke instituties, wordt volstaan met slechts het invulling geven van een functie. Dit terwijl schuldige personen die binnen het systeem met de voorgedane taferelen nog niet goed zijn geïdentificeerd. Ook de rol van de minister van Financiën in deze is nog steeds onduidelijk en vereist een separaat onderzoek of wettelijke regels zijn overtreden. 

De VHP ondersteunt de opvatting dat indien het antecedentenonderzoek negatief uitvalt voor de voorgestelde kandidaat, de regering in nauw overleg met de Bankiersvereniging treedt om een kandidaat voor te dragen die wel de maatschappelijke ondersteuning geniet en voldoet aan alle wettelijke vereisten, naast de noodzakelijke expertise.
De VHP doet een dringend beroep op de president en de relevante autoriteiten om de vigerende regelgeving, zoals vastgelegd in de wet, na te leven. Bij gebreke hiervan waarschuwt de VHP voor verdieping van de monetaire en vertrouwenscrisis. 
Advertenties