Bankiers: Kasreserve bewust misbruikt; gat nu dichten
03 Feb 2020, 16:39
foto
De Bankiersvereniging hield een persconferentie vanmorgen. Van l-r: Steve Coutinho, René van Rooij, Rafiek Sheoradjpanday, Eblein Frangie, Sean Hoesein en Almar Giesberts. (Foto: René Gompers)


“De kasreserveregeling is een internationaal gebruik maar dit keer is het misbruikt,” benadrukt Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging. “Men heeft bewust de regeling misbruikt. Daar wringt de schoen. De structuur is niet verkeerd, het overtreden van de regels is verkeerd.” Van de US$ 426 kasreserve die de Centrale Bank beheert, is ruim US$ 100 miljoen verdwenen. De bankiers ‘focussen’ zich nu op het beschermen van wat over is en het “gat dichten” van US$ 100 miljoen. Juridische stappen om de verantwoordelijken te vervolgen, zijn niet uitgesloten. 

De Bankiersvereniging is op een persconferentie in het hoofdkantoor van Finabank, ingegaan op de stand van zaken. Met de Centrale Bank van Suriname en het ministerie van Financiën is een principeovereenkomst getekend. Het komt erop neer dat in detail wordt onderzocht hoeveel geld van welke banken er weg is en nog ligt, dat er nieuwe voorwaarden zijn om aan het geld te kunnen komen, en dat er jaarlijks USD$ 36 miljoen wordt teruggestort. Ondertussen is ook de Investment Policy getekend. Hierdoor hebben de banken meer ‘grip’ op het geheel.    

Benadrukt wordt dat het de kasreserve niet bedoeld is voor consumptie maar voor investeringen die gegarandeerd winst opleveren. “De kasreserve moet prudent beheerd worden en in de investment policy is voorgeschreven hoe die middelen belegd worden,” licht Rafiek Sheorajpanday toe. Hij is penningmeester van de Bankiersvereniging. "Het moet in buitenlandse beleggingen  aangehouden worden die aan minimale kredietwaardigheid voldoen. Een minimale krediet rating A.  Dat is het voorschrift en dat is niet nageleefd door de Centrale Bank.” 

Governor aansprakelijk 
Voor de Bankiersvereniging is de ondertussen ontslagen governor, Robert van Trikt, aansprakelijk. “In onze ogen is de gewezen governor Van Trikt de hoofdverantwoordelijke hiervoor,” geeft Sheorajpanday aan. “Hij is degene die vanuit de Centrale Bank onze counterpart was, waar gesprekken mee gevoerd zijn, waar afspraken mee gemaakt zijn.” Sheorajpanday benadrukt dat de CBvS niet als een ‘evil organisation’ gezien moet worden. Er zijn ook veel positieve zaken te melden en er werken veel deskundigen daar, merkt hij op. Ook Frangie benadrukt dat er verder gegaan moet worden met de Centrale bank. Maar voor nu is het vertrouwen “ernstig geschaad.” 

Frangie deelt mee dat in goed vertrouwen, onder extra strenge voorwaarden vanwege “de situatie die we allemaal kenden,”cvanaf mei 2019 een deel van de reserves van de banken bij de Centrale Bank is ondergebracht. Sommige banken hadden al reserve tegoeden daar liggen. In december waren sommige zaken nog niet rond maar volgens de rapportages waren de kasreserves er nog. Met governor Robert van Trikt was afgesproken dat midden januari zaken rond moesten zijn, het duurde te lang. Na het vertrek van de governor, is uit gesprekken met de Investeringscommissie gebleken dat de voorwaarden niet uitgevoerd konden worden. Later is uit een gesprek met president Desi Bouterse, minister Gillmore Hoefdraad van Financiën en de regeringscommissaris, gebleken dat er “middelen uit de kasreserve ontbraken” deelt Frangie mee. 

“We waren natuurlijk erg gechoqueerd en hadden het gevoel dat we misleid zijn,” geeft hij aan. “Dat het vertrouwen is geschaad, de rapportages niet correct waren, de gesprekken die je met ze hebt gevoerd niet op waarheid berusten.” Wat er met het geld is gedaan, is nog steeds niet duidelijk. De bankiers willen eerst de overige US$ 330 miljoen veiligstellen en de US$ 100 miljoen terugkrijgen. “Maar dit gaan we niet zo laten, we gaan ons beraden om juridische stappen te ondernemen. Daar mag u van overtuigd zijn.”  

René Gompers
Advertenties

Friday 12 August
Thursday 11 August
Wednesday 10 August