Ruis rond kasreserve; verklaring banken laat op zich wachten
29 Jan 2020, 04:44
foto


Al dagenlang is er ruis over de kasreserve van 50% voor vreemde valuta die de handelsbanken verplicht onder beheer van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) moesten plaatsen sinds mei vorig jaar, kort na het aantreden van governor Robert van Trikt. Starnieuws verneemt dat de Surinaamse Bankiers Vereniging (SBV), minister Gillmore Hoefdraad van Financiën en CBvS zich afgelopen weekend langdurig gebogen hebben over de kasreserve, die tegoeden zijn van burgers. De banken wilden duidelijkheid over de status. Er bleken hiaten te zijn, maar intussen zijn er afspraken hierover gemaakt. De SBV zou gisteren met een verklaring uitkomen, maar deze wordt nu vandaag verwacht. 

Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) wilde dinsdag deze kwestie aan de orde stellen tijdens het agendapunt Rondvraag. Zij merkte op dat onder strikte voorwaarden de kasreserve onder beheer van de CBvS is geplaatst, maar er is nu twijfel hierover gerezen. Het Assembleelid wilde weten hoever het onderzoek is over de beschuldigingen die geuit zijn aan het adres van Van Trikt. Heeft hij de auto ingeleverd en hoe is het met zijn beveiliging? Assembleevoorzitter Jennifer Simons merkte op dat Rondvraag niet kan worden behandeld, omdat niemand ervoor getekend heeft. Zij liet optekenen dat de regering beloofd heeft verdere informatie hierover te verstrekken aan De Nationale Assemblee. Zij verwacht dat de regering dezer dagen in zal gaan op vragen over de CBvS. 

Nadat de SBV ingelicht was door minister Hoefdraad en regeringscommissaris Vijay Kirpalani over het ontslag van de governor, hebben de bankiers een verklaring uitgegeven. De cruciale punten voor SBV waren: de voortzetting van het beleid en verdere nakoming van de afspraken die gemaakt zijn om de kasreserves van de commerciële banken, die onder het beheer van de CBvS geplaatst zijn, veilig te houden, de voortzetting van de ondersteuning die vanuit de moederbank gegeven wordt bij de National Risk Assessment en het treffen van maatregelen om de vreemde valutakoers stabiel te houden. 

Bij het overhevelen van de kasreserve onder beheer van de CBvS was afgesproken dat een Strategic Investment Committee ingesteld zou worden. Hierin zouden alle partijen vertegenwoordigd zijn, waardoor een gezamenlijk beleid zou worden geformuleerd voor het investeren van de kasreserve middelen. Hierdoor zou de investering van deze middelen met voldoende waarborgen zijn omkleed (Ringfenced). De kasreserve middelen die door het Strategic Invesment Commitee worden belegd zullen op basis van dezelfde regels zoals momenteel gelden worden belegd waarbij rendementen uit de beleggingen ten gunste komen van de algemene banken. De overeenkomst is al die tijd niet getekend. Vernomen wordt dat nu pas de overeenkomst is getekend. 
Advertenties