NPS-voorzitter Rusland in Para: Kies de juiste leiders
27 Jan, 03:29
foto
NPS-voorzitter Gregory Rusland op de 'opo yari' vergadering in het district Para. Hij heeft de Paranen opgeroepen om de juiste leiders te kiezen. (Foto's: NPS)


Tijdens de 'opo yari' vergadering van de NPS in Para zaterdagavond heeft partijleider Gregory Rusland aangegeven dat de juiste leiders gekozen moeten worden om het land tot ontwikkeling te brengen. De recente olievondst kan Suriname maken tot één van de rijkste landen. "Bereid u zich voor om Para tot ontwikkeling te brengen. Wij hebben weer de mogelijkheden om het West Suriname plan tot ontwikkeling te brengen. Er komt een belangrijk moment op 25 mei. Als we weer de verkeerde leiders kiezen, zal de droom van ons niet gerealiseerd worden",  waarschuwde Rusland. 

De regering heeft de afgelopen tien jaar getoond, dat ze het land niet op een verantwoorde wijze kan besturen, voerde Rusland aan. Internationale organisaties geven aan dat Suriname bankroet is. Het land heeft momenteel de status van een 'junk-Staat'. De NPS-leider voerde aan dat niemand Suriname momenteel geld moet lenen. "We moeten leiders opzoeken die het land tot ontwikkeling willen brengen. Er is één partij die een verantwoorde ontwikkeling in het land kan brengen en dat is de NPS. Verschillende partijen gaan u vertellen wat ze hebben gedaan. Maar als u nauwkeurig kijkt naar alles dat andere partijen hebben gedaan, komt het erop neer dat NPS de motor is geweest achter alles dat zij zien als hun inzet. Als de groene partij werkt, komt het heel Suriname ten goede. Als u de ontwikkeling van het land ter hand wil nemen, moet u gaan voor de NPS," stelde Rusland. 

Diverse sprekers hebben zaken aangekaart die spelen. Richard Slijters, voorzitter van de afdeling NPS Para gaf mee dat Suriname in grote problemen is. Ook in Para, op de plantages, gaat het niet zoals het hoort. De regering heeft veel beloofd, maar niks gerealiseerd, meent Slijters. Van de plannen voor de cassavefabriek en de luchthaven, is niet veel terecht gekomen. "Als de regering een project start, spekt ze eerst haar eigen zak en wat overblijft aan financiën, wordt voor het project gebruikt. NDP is verleden tijd. 40 jaar lang heeft ze het land vernietigd. De huidige regering heeft een beleid gericht op armoede. Wees waakzaam," zei Slijters. Hoofdbestuurslid Patricia Etnel merkte op dat het niet makkelijk is, om zetels in Para te krijgen. In het verleden was het zo, dat NPS veel aanhang in Para had. De NDP-leider heeft volgens haar de Paranen vlak vóór de verkiezingen van 2010, om de tuin geleid met gezelligheid, eten en drinken. "Neem de spiegel voor u en kijk waar u nu bent, qua ontwikkeling van Para", zei Etnel. 

NPS-ondervoorzitter Jerrel Pawiroredjo voerde aan dat eenieder weet dat Suriname geen reserve geld meer heeft. Het is een verplichting van elke regering, om huisvesting en andere zaken voor het volk in orde te maken. Onverantwoord geld lenen kan niet. De NPS heeft in het verleden nooit onverantwoord geld geleend. Suriname heeft nu één van de laagste inkomens van de wereld, zei Pawiroredjo. Hij pleitte voor goed onderwijs. De NPS stelt verdubbeling van het onderwijs budget binnen drie jaar voor. "Er moet flink geïnvesteerd worden in de onderwijsinfrastructuur, zodat Surinamers de jobs die zullen ontstaan met de recente olie- en gasvondst, kunnen invullen. Vooral technische en technologische opleidingen moeten aandacht krijgen. Voorkomen moet worden dat buitenlands kader het land instroomt. "Er moet een nationale politieke discussie gevoerd worden, over de nieuwe ontwikkelingsrichting van ons land. De NPS zal de hand reiken naar alle positieve krachten ook binnen de NDP," zei Pawiroredjo. 

Rusland benadrukte eveneens dat onderwijs één van de onderwerpen is die niet verwaarloosd mag worden. Het is belangrijk voor elk individu. Onderwijs geeft je de kans iets te worden in de maatschappij. NPS heeft zich altijd op onderwijs geconcentreerd. Ook de ontwikkeling van de agrarische sector is belangrijk. Deze sector kan ervoor zorgen dat mensen in Para werk vinden, om te kunnen voorzien in hun onderhoud. Er moet een afdeling van LVV in Para komen. Het district heeft toeristische mogelijkheden. Als we naar de ontwikkeling van Para kijken, moeten we naar de ontwikkeling van Suriname kijken, zei Rusland. 
Advertenties

Saturday 29 February
Friday 28 February
Thursday 27 February