Plan voor gewasdifferentiatie Alliance krijgt gestalte
23 Jan, 23:11
foto
Minister Rabin Parmessar met zijn staf bij een werkbezoek aan het staatsbedrijf Alliance. (Foto: LVV/NII)


Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft het afgelopen weekend bij een bezoek aan het staatsbedrijf Alliance met zijn staf zijn idee voor uitbreiding van het areaal besproken. De nieuwe aanplant te Alliance bestaat uit 10 hectare kokos, 5 hectare oker en er is een areaal van 5 hectare bestemd voor het verbouwen van pompelmoes. De gewassen zullen in eerste instantie geleverd worden aan de lokale markt.

Parmessar zet zich in voor gewasdifferentiatie te Alliance, meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII). De staf heeft het idee uitgewerkt waarna het besluit is genomen om inderdaad tot uitbreiding van het te beplanten areaal over te gaan. Tijdens een bezoek in september 2019 aan Alliance, had Parmessar aangegeven, er alles aan te doen om het staatsbedrijf die plaats van weleer te geven. Naast gewasdifferentiatie staan personeelszaken en huisvesting op het programma.

Parmessar zegt dat het samengaan van de publieke en private sector iets is dat hij nastreeft. Beide partijen kunnen samen verdienen door samen te werken. Particulieren die een goed plan hebben en daadwerkelijk iets willen betekenen voor Alliance, zullen ook in staat worden gesteld activiteiten aldaar te ondernemen. Er worden momenteel ook plannen opgesteld om de agro toerisme aldaar gestalte te geven en studenten in deze sector mogen zich aanmelden bij het ministerie en/of Alliance om samen na te gaan hoe hieraan invulling gegeven kan worden, meldt het NII.

Advertenties

Sunday 16 February
Saturday 15 February
Friday 14 February